Čínský 1/2 (Krysa - Kůň)

3. dubna 2006 v 10:37 |  Horoskopy
Krysa - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 - inteligentní a vtipní
Buvol - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 - mají pevný charakter
Tygr - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 - je přiměřeně odvážný a troufalý
Zajíc - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 - jsou citliví a intuitivní
Drak - 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 - velmi živí a sobečtí lidé
Had - 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 - do určité míry se podobá drakovi
Kůň - 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 - má skrytý potenciál
Koza - 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 - nemají osobnost
Opice - 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 - jsou obratná, hbitá a bystrá
Kohout - 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 - nedokáží přijmout upřímnost
Pes - 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 - dobrý pracovník a opora kolektivu
Vepř - 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 - chce všechno dělat správně
KRYSA
Silnou stránkou lidí narozených pod vlivem tohoto znamení je využívání vlastní přirozenosti a půvabu. Jejich úspěch je v improvizaci. Vždy by se měli snažit využít výhody prvního dojmu a získat, co se dá. Jakékoliv oddalování nebo další schůzky bývají většinou v jejich neprospěch. Základním charakteristickým rysem Myši je především velká zvídavost a zvědavost. Takový člověk je velmi neklidný a potřebuje být neustále v centru dění. Nemá smysl snažit se Myš držet doma. Jakékoliv omezení nebo zajetí nese velmi těžce. K tomu, aby byla spokojená, musí šmejdit, běhat, hledat a nacházet. Myši jsou lidé, kteří ze všech nejlépe snášejí stres, potřebují ho, ba dokonce si v něm libují.
Myš je nesmírně šťastná, když nalezne něco užitečného a nenechá si to vzít. O vše, čeho dosáhla, nalezla nebo získala, dokáže velice odvážně bojovat a dokáže být velice nebezpečná. V boji využívá své chytrosti, dokáže intrikovat a uchýlit se ke lsti. Protože jsou neustále v centru dění, mají hodně známých, ale velice málo přátel, na které se mohou splehnout. Za svůj nahromaděný majetek si kupují lásku a přátelství druhých.
Myš nikdy nežije v nedostatku, má úžasné organizační schopnosti a známosti. Úspěšná je v každém povolání, kde může uplatnit svou výřečnost a mazanost.
Slabinou Myši je touha po velké opravdové lásce. Je však velmi těžké si takového člověka získat, protože nejprve je třeba jej přesvědčit o tom, že mu nechcete sáhnout na jeho majetek. Myš dokáže materiálně zajistit svou rodinu. Myš dokáže být k tomu, koho má ráda, velice štědrá a mí sociální cítění. Myš je činorodá do pozdního věku.
BUVOL
Nejvíce typickým znakem tohoto znamení je sice pomalost a rozvážnost, zato však nesmírná píle, houževnatost a fyzická síla. Tito lidé se sunou dopředu sice velmi pozvolna a klidně, ale vytrvale a nedají se ve svém postupu zadržet. Buvol je aktivní vždy a všude, je v neustálém střehu, vše sleduje, nic mu neunikne. Po důkladném zvážení, teprve dokáže vystoupit se svými příspěvky. Vždy je tedy třeba dát mu čas, aby se rozhodl, nikdy na Buvola netlačte.
Buvol velmi lpí na svérodině a také ji dokáže bránit celou svou obrovskou silou. Muž Buvol bývá opravdovým ochráncem a matka Buvol houževnatou matkou. Toto znamení se v orientu cení, snad také proto, že Buvol má blízko ke krávě, která je zde posvátná.
Lidé narození pod vlivem tohoto znamení bývají obdařeni velkou zdatností, pílí a patří mezi nejčestnější lidi. Bývají však kvůli svým pracovním výkonům a vrozené dobrosrdečnosti terčem mnoha chytráků a lenochů, kteří kde mohou, přiloží na jeho záda svou práci a povinnosti. Přes svou konzervativnost dokáže být Buvol moderní, umí jít s dobou. Vybírá si však pouze to, co mu vyhovuje. Umí se oblékat moderně, ale musí se cítit v takovém oblečení dobře, nikdy by na sebe nevzal nic jenom proto, aby se předvedlpřed druhými. Vše, co dělá je solidní, důstojné a vyrovnané.
V partnerství je Buvol věrný a pozorný, silnou stránkou je moudrost a pro tu si ho také ostatní cení. Buvola je třeba brát takového, jaký je. Nesnažte se ho předělat, nikdy mu nelžete, tvrdá pravda je pro něho přijatelnější, než lež, faleš a přetvářka. Buvol je člověk, který je schopen velkého respektu vůči nadřízeným a značného obdivu vůči těm, kteří v životě něco dokázali, na straně druhé je nesmírně přísný nejen k sobě samému, ale také ke svému okolí.
TYGR
Tyto lidi poznáte na první pohled podle toho, že jsou sice elegantní a impozantní, obdařeni značným kouzlem osobnosti, přesto svým způsobem děsí. Jsou to typičtí dravci a již při pouhém setkání s nimi naskakuje mnohým husí kůže. Orientálci popisují Tygry velmi výstižně těmito slovy: "Tygr se nehladí, ten se obdivuje. Raději na dálku. A pamatuj, že i když spokojeně zavrčí, je to před skokem."
Tygr není schopen vyjít téměř se žádným znamením, jsou to lovci, kteří potřebují své teritorium a nesnesou v něm žádného soka. Zajíc si s ním dokáže poradit, protože je chytrý a dobře si uvědomuje, že si Tygra nesmí připustit k tělu. Oslnit Tygra umí ještě Drak, na kterého pověstný dravec hledí s posvátnou úctou a obdivem.
Když Tygr chce, umí na druhé zapůsobit sympaticky a zalíbit se. Touží, aby ho druzí obdivovali, a proto pečuje o svůj vzhled. Sláva mu dokáže rychle stoupnout do hlavy, snadno se stane namyšleným a arogantním. Jeho velkou předností je schopnost konkurovat a útočnost. Okamžitě se vrhá do práce, nezalekne se žádného šéfa, žádné překážky a své připomínky říká okamžitě do očí.
Dravce nezapře ani v partnerství. Neustále touží pronásledovat, lovit a získávat. Když má cokoliv jistého, rychle se nabaží a okamžitě hledá novou kořist. Pokud má Tygr setrvat ve vztahu, musí být v neustálém napětí, aby měl možnost dobývat. Jakmile to nemá, rychle se partnera nabaží, běží jinam. Často tak ničí i krásný a kvalitní vztah.
ZAJÍC
Nejtypičtější vlastností Zajíce je nesmírná vnímavost, citlivost a vynikající intuice, která mu dává vycítit nebezpečí na dálku. Touto schopností oplývá ve všech oblastech, jakmile se mu do nějakého podnikání nebo rizika nechce, skutečně se vyskytnou problémy nebo potíže. Zajíc má výborný odhad na lidi, nevyhýbá se jim, chodí do společnosti. Dění však spíše pozoruje zpovzdálí, než by se aktivně zapojil do zábavy.
Umí se jemně a nenápadně vloudit do přízně druhého, rychle rozpozná slabinu druhého a dokáže ji využít ve svůj prospěch. Zajíc je rozený diplomat a většinou se snese s každým znamením, pouze Kohout ho dráždí svým vychloubáním a Zajíc si tu a tam neodpustí ironickou jízlivou poznámku, aby Kohoutovi srazil hřebínek.
Zajíc se někdy rád toulá, mnohý miluje samotu a často mívá tajemství. Potřebují však mít pocit bezpečí a pečlivě si střeží své soukromí - Zajíc nemá příliš v lásce večírky, oslavy a návštěvy ve svém bytě. Nedokáže odpoštět. Stačí mu málo, aby se láska až za hrob proměnila ve strašlivou nenávist. Jakmile Zajíc zjistí, že se jeho partner jen po očku poohlíží po někom jiném, přestává takového člověka milovat, zpřetrhá veškeré vztahy, chce být volný.
Zajíc se rád miluje a mazlí - nedělá to příliš často, ale zato kvalitně. Má rád své děti, se kterými si raději hraje, než cokoli jiného. Rád vypráví pohádky a rád si je také sám vymýšlí. Dokáže v pravou chvíli poradit a povzbudit. Zajíc je řečnicky zdatný, ale umí také naslouchat druhým. Tito lidé se dožívají poměrně vysokého věku.
DRAK
Drak bývá spojován s pohádkami a bájemi, je výplodem lidské fantazie, vnáší do osobnosti, která se narodila v roce Draka, právě tyto vlastnosti. Člověk Drak je vždy něčím jedinečným, bájným, úžasným, vysněným, fantastickým. Drak je symbolem mimořádné krásy, hrdosti, velké moci a síly.
Typickými vlastnostmi člověka Draka jsou velká enegie a síla, hrdost a čestnost. Neuchyluje se k intrikám, je si vědom své síly a bojuje tedy přímo. Lež a přetvářka se mu příčí, stejně jako pomluvy. Draci jsou velkorysí a tolerantní, dokáží odpouštět chyby poklesky druhých. Není mstivý, občas bývá netaktní a dokáže urazit nebo ublížit, aniž si to uvědomí.
Drak je obrovský pracant, do každého úkolu se dokáže vrhnout doslova po hlavě, práce mu jde rychle od ruky a svými výsledky sklízí velké úspěchy. Problém je ten, že se snadno dá ukolébat slávou a usne na vavřínech, plody jeho práce sklidí někdo jiný. To se potom Drak umí spravedlivě rozzuřit a neohlíží se na nikoho a dokáže budit skutečnou hrůzu. Drak dokáže být hodně tvrdohlavý a vznětlivý, čímž si může mnohdy způsobit nemalé potíže.
Drak dokáže být úspěšný v každém povolání, jeho největším problémem však je, že mnohdy sám sebe opije vlastní slávou, namlouvá si, že je slavný a úspěšný jestě dlouho poté, co to není pravda. Drak je individualista, pracuje pilně a neúnavně na svém pracovním postupu. V partnerských vztazích mívá Drak většinou úspěch, dokáže snadno oslnit davy, vztahy však nemívají dlouhého trvání. Neoplývá velkou věrností.
HAD
Had bývá spojován především s velku moudrostí a filozofickým pohledem na svět, někdy také s vychytralostí, schopností intrikovat a manipulovat lidmi. Má vynikající intuici a především trpělivost, dokáže neúnavně čekat na svou kořist, tváří se netečně a může mnohdy dokonce budit dojem, že spí. Had však nikdy nepřestává bedlivě sledovat všechno dění okolo sebe a čeká na svou kořist. Pokud se dostanete do sporu s Hadem, používejte stejné taktiky jako on - lest a chytrost.
Had je obdařen velkým kouzlem osobnosti a neodolatelným pohledem, dokáže se líbivě vlichotit do přízně a často využívá svého šarmu, aby dosáhl svého. Had dovede většinou velice dobře mluvit a svou řečí zapůsobit. Je výmluvný a značně hovorný. Umí tlachat celé hodiny. Jejich silnou stránkou jsou inteligentní a pádné argumenty. Dokáže být přívětivý a pomáhat druhým, vždy však tak trochu přemýšlí o tom, jaký prospěch by ze své dobroty mohl mít.
KŮŇ
Nejtypičtější vlastností tohoto znamení je elegance a noblesa. Kůň vyžaduje, aby bylo o něho dokonale pečováno a dokáže být za to velmi vděčen. K takovému člověku pak Kůň přilne, je věrný a spolehlivý. Další jeho charakteristickou vlastností je neustálý klid, neposednost a pohyb. Nedokáže sedět na místě, většinou je v neustálém poklusu.
Kůň bývá také nesmírně inteligentní, chápavý a bystrý, dokáže se dovtípit pointy daleko dříve než ostatní. Je snaživý a dokáže být okouzlující. K negativním rysům Koně patří nepřejícnost, agresivita, pokud necítí pevnou ruku, snadno a rychle zdivočí, pak je vzteklý, vzpurný, tvrdohlavý. Dokáže kolem sebe doslova kopat.
Člověk Kůň má uhlazené a vytříbené chování a velmi dobrý vkus. Je velmi rád obdivován a proto vyhledává a miluje všechny příležitosti, kdy se může předvádět. Kůň je šťastný, když za to, jak se předvedl sklízí pochvalu a uznání, to je pro Koně daleko důležitější, než finanční odměna.
Problémem Koně je jeho netrpělivost, která mu dokáže nadělat mnoho problémů. Jakmile se Koni zdá, že něco trvá příliš dlouho, dokáže zcela ztratit hlavu, jednat zbrkle a bezhlavě. Kůň dokáže snášet konkurenční boj, bere jej jako hru, jako sport, jako dostihy, je spokojený, když má s kým závodit, předvést se a především zvítězit. V partnerských vztazích se projevuje čestně.
Had může výborně uspět ve všech povoláních, kde jsou zapotřebí jeho typické vlastnosti - největší úspěchy by mohl mít zejména jako politik, filozof, řečník nebo podnikatel. Dokáže se opravdu hbitě a rychle rozhodovat a jeho hlavní taktikou při jednání s lidmi je nenápadně je omotávat a dostat tak do svého neodolatelného vlivu.
V partnerských vztazích si umí Had úžasně pohrávat se svým partnerem a více a více jej dostávat do svého vlivu a uhranout jej tak, aby se navždy stal jeho majetkem. Hadi se neradi vzdávají své kořisti. Had potřebuje chválit a povzbuzovat, to je pro něj dobrý motiv k jakékoli činnosti.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama