Říjen 2006

Stupně zimy

31. října 2006 v 14:20 Vtipné
+ 18°C Obyvatelé Havaje si berou na noc dvě přikrývky.
+10°C Obyvatelé helsinských činžáků vypínají topení. Rusové pěstují kytičky.
+2°C Italská auta nejdou nastartovat.
0°C Destilovaná voda zamrzá.
-1°C Dech se stává viditelným. Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí studené pivo.
-4°C Pes se ti snaží nacpat do postele.
-8°C Bezdomovci vlézají na noc do krabic.
-10°C Francouzská auta přestávají startovat.
-12°C Politikové začínají mluvit o bezdomovcích.
-15°C Americká auta nejdou nastartovat.
-18°C Helsinští nájemníci zapínají topení. Obyvatelé Havaje už zmrzli.
-20°C Dech se stává slyšitelným.
-21°C Pokud vůbec dostaneš psa na vyčůrání ven, musíš ho potom ukopnout.
-22°C Bezdomovci si berou dvě krabice přes sebe.
-24°C Německá auta nejdou nastartovat.
-27°C Pes ti zkouší vlézt pod pyžamo.
-29°C Švédské automobily přestávají startovat.
-32°C Bezdomovci zmrzli a jsou v krabicích stohováni za městem.
-33°C Žádné normální, ani ruské auto už nejde nastartovat.
-38°C Rusové si zapínají vrchní knoflíky u košile.
-43°C Ruská auta nestartují už ani na vodku.
-50°C Auto se ti snaží nacpat do postele.
-60°C Obyvatelé Helsinek zmrzli. Tuleni opouštějí Grónsko a stěhují se na jih.
-70°C Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuzněcku organizuje přespolní orientační závod na zahřátí.
-75°C Santa Klaus opouští polární kruh.
-120°C Alkohol zmrzl. Rusové jsou nasraní.
-268°C Hélium zkapalnělo.
-273,15°C Absolutní nula. Ustává pohyb elementárních částic. Rus, žužlaje zmrzlou vodku, připouští, že je pořádná kosa.

Sexuální příručka z roku 1894

24. října 2006 v 13:17 Vtipné
Sexuální příručka z roku 1894
Rady a pokyny pro mladou nevěstu, kterak se chovati a jak zacházeti s intimními a osobními vztahy ku prospěchu nezrušitelnosti této požehnané svátosti a pro slávu Boží.
Autorem byla Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L. D. Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálním shromáždění. Vydáno léta páně 1894.
Pro citlivou a mladou ženou, které se dostalo řádné vychování jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského.
Zápornou chvílí jest pak svatební noc , kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko šokující pravdu.Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujme! Sobecký a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužiti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomnění jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb.
Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátku věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí, jež touto cestou vznikají.
Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním mužem by byl ten, kdo by k sví ženě přistoupil pouze na její žádost a pouze za účelem sploditi potomstvo. Takové jemnosti a nesobeckosti však očekávati od průměrného muže nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř deně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se také setkávají večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrovaní a haštěření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění.
Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto období se mohou spolehnouti na to, že láska k dětem a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady jak udržet četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí také věnovati tomu, aby to byla ona kdo řídí druh a stupeň styku . Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen na půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své oporné vzrušené tělo nastavovati k ústům
své ženy.
Když jest muž odmítán začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu, je často nahý, prohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vyslečené tělo jí.
Pokud se sexu nelze vyhnouti, jest nezbytné, aby se provozoval v naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavní aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těl.
Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechny světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě. Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by žena mohla využíti jako výmluvy a odepřít mu pohlavní styk. Když jí najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji. Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se jí chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí na tváři. Pokud se jí chystá políbiti ruku, měla by jí sevřít v pěst.Pokud jí nadzvedne noční košili a pokusí se jí políbit kdekoli jinde, měla by si jí okamžitě stáhnouti a vyskočit z postele se slovy, že jí příroda volá tam kam musí i král. Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati ženská území.
Když se manžel snaží svést ženu necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální triviální otázku, kterou mu z ničeho nic položí. Jakmile na ní muž odpoví, měla by udržovati konservaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovat jen bez milostné přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení.
Manželka je celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí a nezasténá, dokud styk neskončí. Hned jak muž skončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati ze všech stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním styku, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové situaci nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.
Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejícho muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování. Nikdy by nemělo upadnouti v jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy a hlavně s nechutí.

Přibraly

24. října 2006 v 13:03 Vtipné
Sandra Bulock
Caterine Zeta-Jones
Julie Roberts
Jenifer Lopez
Liz Hurley
Jeniffer Love Hewitt
Gwineth Paltrow

Tender prey (1988)

16. října 2006 v 10:45 Nick Cave
Sugar Sugar Sugar

Sugar sugar sugar
That man is bad
The road he drives you down
O sugar it's a drag

That road it twists
That road is crossed
Its down that road
A lot of little girls go lost

Sugar sugar sugar
Keep on driving on
Until the City of right
Becomes the City of wrong

That stretch is long
You'll sleep and slide
That stretch will find you
Gagged and tied

The hunter lies
In a lowly ditch
His eyes they sting
And his fingers twitch

You'll be his queen for the night
But the morning you'll wake
With the Lords and high ladies
Of the bottom of the lake

Sugar sugar sugar
That man is wild

And sugar, you know
That you're merely a child

He will laugh
And hang your sheets to see
The tokens of your virginity

Sugar sugar sugar
Honey you're so sweet
And beside you baby
Nothing can complete

Sugar sugar sugar
Honey your so sweet
But beside you baby
A bad man sleeps

You better pray baby
Pray baby, pray baby

You better pray
You better pray, baby
Pray, baby, pray baby
You better pray baby

Sugar sugar sugar
That man is bad
And that's the bottom baby
Coming right up ahead

You can smell his fear
You can smell his love
As he wipes his mouth
On your altar cloth

Sugar sugar sugar
Try to understand
I'm an angel of God
I'm your guardian

He smells you innocence
And like a dog he comes
And like all the dogs he is
I shut him down

Sugar sugar sugar
I can't explain
Must I kill that cocksucker
Everyday

You better pray baby, pray baby, pray baby
You better pray your daddy he ain't far away
You better pray baby pray baby pray baby
You better pray your daddy's come to take you away
You better pray baby, pray baby, pray baby
You better pray o tender prey baby tender prey
You better pray tender pray baby tender prey

Up Jumped The Devil

O my o my
What a wretched life
I was born on the day
That my poor mother died
I was cut from her belly
With a stanley knife
My daddy did a jig
With the drunk midwife

Who's that younder all in flames
Dragging behind him a sack of chains
Who's that younder all in flames
Up jumped the Devil and he staked his claim

O poor heart
I was doomed from the start
Doomed to play
The villians part
I was the baddest Johnny
In the apple cart
My blood was blacker
Than the of a dead nun's heart

Who's that milling on the courthouse steps
Nailing my face to the hitching fence
Who's that milling on the courthouse steps
Up jumped the Devil and off he crept

O no O no
Where could I go
With my hump of trouble
And my sack of woe
To the digs and deserts of Mexico
Where my neck was safe from the lynching rope

Who's that younder laughing at me
Like I was the brunt of some hilarity
Who's that younder laughing at me
Up jumped the Devil 1, 2, 3

Ha-ha ha ha
How lucky we were
We hit the cathouse
And sampled their whares
We got as drunk
As a couple of Czars
One night I spat out
My lucky stars

Who's that dancing on the jailhouse roof
Stamping on the ramping with a cloven hoof
Who's that dancing on the jailhouse roof
Up jumped the Devil and said "Here is your man and I got a proof"

O no don't go O no
O slow down Joe
The righteous part
I straight as an arrow
Take a walk
And you'll find it too narrow
Too narrow for the likes of me

Who's that hanging from the gallow tree
His eyes are hollow but he looks like me
Who's that swinging from the gallow tree
Up jumped the Devil and took my soul from me

Down we go down we go down we go
The Devil and me down we go down down down
Hell fire and flames down we go down we go
To Eternity down we go we go down down down
Down we go we go down down down
Down we go the Devil and me to Eternity
We go down down down down down ad inferno
The Mercy Seat

It began when they come took me from my home
And put me in Dead Row,
Of which I am nearly wholly innocent, you know.
And I'll say it again
I..am..not..afraid..to..die.

I began to warm and chill
To objects and their fields,
A ragged cup, a twisted mop
The face of Jesus in my soup
Those sinister dinner meals
The meal trolley's wicked wheels
A hooked bone rising from my food
All things either good or ungood.

And the mercy seat is waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of truth.
An eye for an eye
A tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die.

Interpret signs and catalogue
A blackened tooth, a scarlet fog.
The walls are bad. Black. Bottom kind.
They are sick breath at my hind
They are sick breath at my hind
They are sick breath at my hind
They are sick breath gathering at my hind

I hear stories from the chamber
How Christ was born into a manger
And like some ragged stranger
Died upon the cross
And might I say it seems so fitting in its way
He was a carpenter by trade
Or at least that's what I'm told

Like my good hand I
tatooed E.V.I.L. across it's brother's fist
That filthy five! They did nothing to challenge or resist.

In Heaven His throne is made of gold
The ark of his Testament is stowed
A throne from which I'm told
All history does unfold.
Down here it's made of wood and wire
And my body is on fire
And God is never far away.

Into the mercy seat I climb
My head is shaved, my head is wired
And like a moth that tries
To enter the bright eye
I go shuffling out of life
Just to hide in death awhile
And anyway I never lied.

My kill-hand is called E.V.I.L.
Wears a wedding band that's G.O.O.D.
`Tis a long-suffering shackle
Collaring all that rebel blood.

And the mercy seat is waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of truth.
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die.

And the mercy seat is burning
And I think my head is glowing
And in a way I'm hoping
To be done with all this weighing up of truth.
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And I've got nothing left to lose
And I'm not afraid to die.

And the mercy seat is glowing
And I think my head is smoking
And in a way I'm hoping
To be done with all this looks of disbelief.
An eye for an eye
And a tooth for a tooth
And anyway there was no proof
Nor a motive why.

And the mercy seat is smoking
And I think my head is melting
And in a way I'm helping
To be done with all this twisted of the truth.
A lie for a lie
And a truth for a truth
And I've got nothing left to lose
And I'm not afraid to die.

And the mercy seat is melting
And I think my blood is boiling
And in a way I'm spoiling
All the fun with all this truth and consequence.
An eye for an eye
And a truth for a truth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die.

And the mercy seat is waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of proof.
A life for a life
And a truth for a truth
And anyway there was no proof
But I'm not afraid to tell a lie.

And the mercy seat is waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of truth.
An eye for an eye
And a truth for a truth
And anyway I told the truth
But I'm afraid I told a lie.
Watching Alice

Alice wakes
It is morning
She is yawning
As she walks about the room
Her hair falls down her breast
She is naked and it is June

Standing at the window
I wonder if she knows that I can see

Watching Alice rise year after year
Up in her palace, she's captive there

Alice's body
Is golden brown
Her hair hangs down
As she stoops to conquer me
First she pulls her stocking on
And then the church bell chimes
Alice climbes into her uniform
The zippers on the side
Watching Alice dressing in her room
It's so depressing, it's cruel

Watching Alice dressing in her room
It's so depressing, it's true
Deanna

O DEANNA
O Deanna!
O DEANNA
Sweet Deanna!
O DEANNA
You know you are my friend, yeah
O DEANNA
And I ain't down here for your money
I ain't down here for your love
I ain't down here for your love or money
I'm down here for your soul

No carpet on the floor
And the winding cloth holds many moths
Around your Ku Klux furniture
I cum of death-head in your frock
We discuss the murder plan
We discuss murder and the murder act
Murder takes the wheel of your Cadillac
And death climbs in the back

O DEANNA
This is a car
O DEANNA
This is a gun
O DEANNA
And this a day number one
O DEANNA
Our little crimeworn histories
Black and smoking christmas trees
And honey, it ain't mystery
Why you're a mystery to me

We will eat out of their pantries
And their parlours
Ashy leaving in their beds
And we'll unload into their heads
On this mean season
This little angel that I squeezin'
She ain't been mean to me

O DEANNA
O Deanna!
O DEANNA
You are my friend and my partner
O DEANNA
On this house on the hill
O DEANNA
And I ain't down here for your money
I ain't down here for your love
I ain't down here for your love or money
I'm down here for your soul

O DEANNA
I am a-knocking
O DEANNA
With my toolbox and my stocking
O DEANNA
And I'll meet you on the corner
O DEANNA
Yes, you point it like a finger
O DEANNA
And squeeze its little thing
O DEANNA
Feel its kick, hear its bang
And let no worry about its issue
Don't worry about where its been
and don't worry about where it hits
Cause it just ain't yours to sin

O DEANNA
No it just ain't your to sin
O DEANNA
Sweet Deanna
O DEANNA
And we ain't getting any younger
O DEANNA
And I don't intend gettin' any older
O DEANNA
The sun a hump at my shoulder
O DEANNA
O Deanna!
O DEANNA
Sweet Deanna
O DEANNA
And I ain't down here for your money
I ain't down here for your love
I ain't down here for your love of money
I'm down here for your soul
Mercy

I stood in the water
In the middle month of winter
My camel skin was torture
I was in a state of nature
The wind, sir, it was wicked
I was so alone
Just as I predicted
My followers were gone

And I cried 'Mercy'
Have mercy upon me
And I got down on my knees

Thrown into a dungeon
Bread and water was my portion
Faith - my only weapon
To rest the devil's legion
The speak-hole would slide open
A viper's voice would plead
Thick with innuendo
Syphilis and Greed

And she cried 'Mercy'
Have mercy upon me
And I told her to get down on her knees

In a garden full of roses
My hands, tied behind me
My cousin was working miracles
I wondered if he'd find me
The moon was turned toward me
Like a platter made of gold
My death, it almost bored me
So often was it told

And I cried 'Mercy'
I cried mercy on me
Cryind 'Mercy'
Have mercy on me
City Of Refuge

You better run you better run and run and run
You better run you better run
You better run to the City of Refuge
You better run you better run
You better run to the City of Refuge

You stand before your maker
In a state of shame
Bacause your robes are covered in mud
While your kneel at the feet
Of a woman of the street
The gutters will run with blood
They will run with blood!

You better run, you better run
You better run to the City of Refuge
You better run, you better run
You better run to the City of Refuge

In the days of madness
My brother, my sister
When you're dragged toward the Hell-mouth
You will beg at the end
But there ain't gonna be one, friend
For the grave will spew you out
It will spew you out!

You better run, you better run
You better run to the City of Refuge
You better run, you better run
You better run to the City of Refuge

You'll be working in the darkness
Against your fellow man
And you'll find you're called to come forth
So you'll scrub and you'll scrub
But the trouble is, bud
The blood it won't wash off
No, it won't come off!

You better run, you better run
You better run to the City of Refuge

You better run, you better run
You better run and run and run
You better run to the City of Refuge
Slowly Goes The Night

Lover, lover, goodbye
So slowly goes the night
I trace the print of your body with my hand
Like the map of some forbidden land
I trace the ghosts of your bones
With my trembling hand
Dark is my night
But darker is my day yeah
I must've been blind
Out of my mind
Not to read the warning signs
How goes it?
It goes lonely
Goes slowly

So slowly goes the night
Ten lonely days, ten lonely nights
I watch the moon get flayed anew
Until the moom becomes the skinning tool
I send the skins of my sins out to cover and comfort you
I know of a Heaven
And honey I know of a Hell yeah
I hang my head
In my bed
And remember what you said
"One evening, I'm leaving"
And I laughed and checked her breathing
And said darling

Go slowly through the knight
O baby, I feel the heal of time
I wake to find you sitting here
Cutting tangels out of your hair
Singing a song that's all wrong
Hey, but that's alright, I don't care
O darling forgive me
For all the misery yeah
I embrace an empty space
And your laughing song it fades
Where goes it?
It goes some place
Where it's lonely

And black as the night
Come back, darling and put things right
I hang my head and cry cry cry
Darling, all night I try
To cease on a reason for this mad mad season
The nights, they are so long now
I can't remember it being light
Call it sleep, call it death, call it what you like
But only sleep, dear
Only sleep brings you back to life yeah
I hang my head
I toss and I sweat
I never never can forget
How goes it?
I'm going, but slowly slowly going
And we both know that it's gonna be alright

But it ain't you who has to cry cry cry
Ten lonely days, ten lonely nights
Since you left my side side side
Sunday's Slave

Sunday's got a slave
Monday's got one too
Sunday's got a slave
Monday's got one too
Our sufferings are countless
Our pleasures are motley few
Spend all day digging my grave
Now go get Sunday's slave

Tuesday sleeps in a stable
Wednesday's in a chains
Tuesday gathers up the crumbs under the table
Wednesday dare not complain
My heart has collapsed on the tracks of a run-a-way train
Just whisper his name
And here comes Sunday's slave

The hands in the stable are willing and able to pay
If you feel at a loss, man, just who is the boss-man
Ask the blood of one of its bad days
For his nerve is to serve but the sevice is a mockery
He insists that he piss in your fist
But he still takes the money anyway
The master's a bastard
But don't tell Sunday's slave

Thursday's angered the master
O.K. so Friday's gonna pay
Thursday's angered the master
Yeah, so Friday's gonna pay
One night on the rack and he's back saddling up Saturday
You can only whisper his name
But not on Sundays
Never on Sundays
O not on Sunday's slave
New Morning

One morn I awakened
A new sun was shining
The sky was a Kingdom
All covered in blood
The moon and the stars
Where the troops that lay conquered
Like fruit left to wither
Poor spiritual food

And the spears of bright sun
All brave with it conquest
Did hover unearthly
In banners of fire
I kneit in the garden
Awash with the dawning
And a voice came so brightly
I covered my eyes

Thank you for giving
This bright new morning
So steeped seemed the evening
In darkness and blood
There'll be no sadness
There'll be no sorrow
There'll be no road too narrow
There'll be a new day
And it's today
For us

Your funeral...my trial (1986)

16. října 2006 v 10:41 Nick Cave
Long Time Man

Yeah, they came to take me away
Said I'd be sitting here for the rest of my life
But I don't really care - I shot my wife
And brother, I can't even remember the reason why

Oh, it makes a long time man feel bad
Yeah, it makes a long time man feel bad
Well I ain't had no love since I don't know when
It sure makes a long time man feel bad

We was down in Jacksonville
A cold winter night
My baby and I, we began to fight
I heated up, and I grabbed my gun
I get so cold on those nights down south

She was laying in a pool right there on the kitchen floor
She looked up at me and began to smile
Her gasping words: "Baby, I love you"
Then she closed those baby blue eyes

Oh, it makes a long time man feel bad
Yeah, it makes a long time man feel bad
Well I ain't had no love since I don't know when
It sure makes a long time man feel bad

Sometimes I hear you call my name in the dead of the night

I ain't had those arms around me
I ain't had those lips, those lips, around me

It sure makes a long time man feel bad
So bad
Scum

Well, I lived with one
Well, I lived with one, I lived with two,
I even lived with a third
I wanna tell you about number one
He was a miserable shitwringing turd
Like he reminded me of some evil gnome
Shakin' hands was like shakin' a hot, fat, oily bone
Holdin' on for far too long
Yes he took me in, he took me in
He said that I looked pale and thin
I told him he looked fat
His lips were red and lickin' wet
His house was roastin' hot
In fact it was a fuckin' slum
Scum! Scum!
Well then he hooked up with some slut from the same game
Black snow! Black snow!
Cocksuckstress, and I should know
Mean and vicious, her microphone always smelled suspicious
His and herpes bath towel type
If you know what I mean
I could not look at him, worm
He'd be takin' a shower and who should walk in
He was the epitome of their type
Her middle name was Welcome, his was Wipe
Scum! Scum!
Well you're on the shit list
Thrust and twist, twist and screw
You gave me a bad review
And maybe you think that it's all just water under the bridge
Well my UNfriend, I'm the type that holds a grudge
I'm your creator
I think you fuckin' traitor, chronic masturbator,
Shitlicker, user, self-abuser, jigger jigger!
What rock did you crawl from?
Which ..... did you come?
You Judas, Brutus, Vitus, Scum!
Hey four-eyes, come
That's right, it's a gun
Face is bubble, blood, and ...... street
Snowman with six holes clean into his fat fuckin' guts
Psychotic drama mounts
Guts well deep then a spring is found
I unload into his eyes
Blood springs
Dead snow
Blue skies
Sad Waters

Down the road I look and there runs Mary
Hair of gold and lips like cherries
We go down to the river where the willows weep
Take a naked root for a lovers seat
That rose out of the bitten soil
But sound to the ground by creeping ivy coils
O Mary you have seduced my soul
And I don't know right from wrong
Forever a hostage of your child's world

And then I ran my tin-cup heart along
The prison of her ribs
And with a toss of her curls
That little girl goes wading in
Rollin her dress up past her knee
Turning these waters into wine
Then she platted all the willow vines

Mary in the shallows laughing
Over where the carp dart
Spooked by the new shadows that she cast
Across these sad waters and across my heart
The Carny

And no-one saw the carny go
And the weeks flew by
Until they moved on the show
Leaving his caravan behind
It was parked out on the south east ridge
And as the company crossed the bridge
With the first rain filling the bone-dry river bed
It shone, just so, upon the edge

Dog-boy, atlas, half-man, the geeks, the hired hands
There was not one among them that did not cas an eye behind
In the hope that the carny would return to his own kind

And the carny had a horse, all skin and bone
A bow-backed nag, that he named "Sorrow"
How it is buried in a shallow grave
In the then parched meadow

And the dwarves were given the task of digging the ditch
And laying the nag's carcass in the ground
And boss Bellini, waving his smoking pistol around
saying "The nag is dead meat"
"We caint afford to carry dead weight"
The whole company standing about
Not making a sound
And turning to dwarves perched on the enclosure gate
The boss says "Bury this lump of crow bait"

And thean the rain came
Everybody running for their wagons
Tying all the canvas flaps down
The mangy cats crowling in ther cages
The bird-girl flapping and squawking around
The whole valley reeking of wet beast
Wet beast and rotten hay
Freak and brute creation
Packed up and on their way

The three dwarves peering from their wagon's hind
Moses says to Noah "We shoulda dugga deepa one"
Their grizzled faces like dying moons
Still dirty from the digging done

And as the company passed from the valley
Into a higher ground
The rain beat on the ridge and on the meadow
And on the mound

Until nothing was left, nothing at all
Except the body of Sorrow
That rose in time
To float upon the surface of the eaten soil

And a murder of crows did circle round
First one, then the others flapping blackly down

And the carny's van still sat upon the edge
Tilting slowly as the firm ground turned to sludge
And the rain it hammered down

And no-one saw the carny go
I say it's funny how things go
Your Funeral...my Trial

I am a crooked man
And I've walked a crooked mile
Night, the shameless widow
Doffed her weeds, in a pile
The stars all winked at me
They shamed a child
Your funeral, my trial

A thousand Marys lured me
To feathered beds and fields of glover
Bird with crooked wing cast
It's wicked shadow over
A bauble moon did mock
And trinket stars did smile
Your funeral, my trial

Here I am, little lamb...
Let all the bells in whoredom ring
All the crooked bitches that she was
(Mongers of pain)
Saw the moon
Become a fang
Your funeral, my trial
Stranger Than Kindness

Stranger than kindness
Bottled light from hotels
Spilling everything
Wet hand from the volcano
Sobers your skin
Stranger than Kindness

You caress yourself
And grind my soft cold bones below
Your map of desire
Burned in your flesh
Even a fool can come
A strange lit stair
And find a rope hanging there
Stranger than kindness

Keys rain like heaven's hair
There is no home there is no bread
We sit at the gate and scratch

The gaunt fruit of passion
Dies in the light
Stranger than kindness

Your sleeping hands journey
The loiter
Stranger than kindness
You hold me so carelessy close
Tell me I'm dirty
Stranger than kindness
Jack's Shadow

They dragged Jack and his shadow
From the hole
And the bulb that burned above him
Did shine both day and night
And his shadow learned to love his
Little darks and greater light
And the sun it shined
And the sun it shined
And the sun it shined
A little longer

Jack wept and kissed his shadow
"Goodbye"
Spat from their dirty dungeons
Into a truly different din
Shat from their institutions
Into a fully different din
And his shadow soon became a wife
And children plagued his latter life
Until one night he took a skinning knife
And stole into the town
And tracked his shadow down

Said the shadow to Jack Henry
"What's wrong?"
Jack said "A home is not a hole"
"And shwdow, you're just a gallow that I hang my body from"
"O Shadow, your a shackle from wich my time is never done"
Then he peeled his shadow off in strips
He peeled his shadow off in strips
Then kneeled his shadow on some steps
And cried "What have I done?"

And the sun it shined
And the sun it shined
I say "Love is blind"
"And is it any wonder?!"
"And is it any wonder?!"

Jacked and his damned shadow
Is gone
And though each one of us are want to duly mourn
And though each one of us are want to duly mourn
'Tis done in brighter corners now
'Tis done in brighter corners now
Now that Jack's black shadow's gone

And the sun it shined
And the sun it shined

And the sun it shined
A little stronger

I swear, love is blind
Ooh, love is blind
Yeah, love is blind
And is it any wonder?

'Tis done in brighter corners now
'Tis done in brighter corners now
Now that Jack's black shadow's gone
Hard On For Love

It is for she that the cherry bleeds
That the moon is steeped in mild nad blood
That I steal like a robber
From her altar of love
O money lender! O clover gender!
I am the fiend hid in her skirts
And it's as hot as hell in here
Coming at her as I am from above
Hard on for love hard on for love
Hard on for love hard on for love

Well, I swear I seen that girl before
Like she walked straight outa the book of Leveticus
But they can stone me with stones I don't care

Just as long as I can get to kiss
Those gypsy lips! Gypsy lips!
My aim is to hit this Miss
And I'm moving in (I'm moving in)
Coming at her like Lazarus from above
Hard on for love hard on for love
Hard on for love hard on for love

The Lord is my shepard I shall not want
The Lord is my shepard I shall not want
But he ledeth me like a lamb to the lips
Of the mouth of the valley of the whadow of death
I am his rod and his staff
I am his sceptre and shaft
And she is heaven and hell
At whose gates I ain't been delivered
I'm gunna give the gates a shove
Hard on for love hard on for love
Hard on for love hard on for love

And her breasts rise and fall
Breast rise and fall
Breast rise and fall
Breast rise and fall
And just when I'm about to get my hands on her
Just when I'm about to get my hands on her
Just when I'm about to get my hands on her
Just when I'm about to get my hands on her
You are beautiful! O dove!
Hard on for love hard on for love
Hard on for love hard on for love

Just when I'm about to get my hands on her
Just when I'm about to get my hands on her

Her breasts rise and fall
Her breasts rise and fall

Just when I'm about to get my hands on her
Just when I'm about to get my hands on her

Hard on for love hard on for love
Hard on for love hard on for love
She Fell Away

Once she lay open like a road
Carbed apart the madness that I stumbled from
But she fell away
She fell away
Shed me like a skin
She fell away
Left me holding everything

Once the road lay open like a girl
And we drank and laughed and threw the bottle over
But she fell away
She fell away
I did not see the cracks form
As I knelt to pray
I did not see the crevice yawn, no

Sometimes
At night I feel the end it is at hand
My pistol going crazy in my hand
For she fell away
O she fell away
Walked me th the brink
The fell away
I did not see her fall
To better days
Sometimes I wonder was she ever there at all
She fell away
She fell away
She fell away

Kicking against the prick (1986)

12. října 2006 v 13:40 Nick Cave
Sleeping Analeah

Yesterday the sun was shining but you're finding the sun it
Don't shine all the time
A winter day suddenly came your way
And you ran into your mind

Sleeping Analeah, weeping Analeah
Do you think you're ready for me?

Oh and yesterday is gone forever and ever, never
To be again
You looked for the sunshine, that brought warmth to your mind
But find only rain

Sleeping Analeah, weeping Analeah
No, you're not ready for me

But when yesterday becomes a memory, a memory
That we uncovered in time
If you still remember that cold September
I reigned in your mind

Sleeping Analeah, weeping Analeah
Then you'd be ready for me
By The Time I Get To Phoenix

By the time I get to Phoenix, she'll be rising
And she'll find that note that I left hanging on the door
And she'll laugh when she reads the part
That says: "I'm leaving"
Cause I've left that girl so many times before

And by the time I get to Albuquerque, she'll be working
And she'll take off time just to give me a call
And she'll hear that phone keep right on ringing and ringing
On the wall, yeah oh, that's all

And by the time I make Oklahoma, she'll be sleeping
She'll turn softly in her sleep and call my name out low
And then she'll cry just to think that I'd really leave her, I left her
But time after time after time I tried to tell her so
But she just didn't know that I would really go
That I would really go
Long Black Veil

She walks these hills in a long black veil
She visits my grave when the night winds wail
Nobody knows, nobody sees
Nobody knows but me

Ten years ago, on a cold dark night
Someone was killed 'neath the Town Hall light
There were few at the scene, but they all agreed
That the slayer who ran looked a lot like me

The judge he said: Son, what is your alibi
If you were somewhere else, then you won't have to die
But I spoke not a word though it meant my life
For I'd been in the arms of my best friends wife

Now the scaffold is high and eternity is near
She stood in the crowd but shed not a tear
But sometimes at night when the cold winds moan
In a long black veil she cries on my bones
Muddy Water

Mary, grab the baby, the river's rising
Muddy water taking back the land
The old-frame house, she can't take-a one more beating
Ain't no use to stay and make a stand

Well the morning light shows water in the valley
Daddy's grave just went below the line
Things to say, you just can't take em with ya
This flood will swallow all you've left behind

Won't be back to start all over
Cause what I felt before is gone

Mary, take the child, the river's rising
Muddy water taking back my home
The road is gone, there's just one way to leave here
Turn my back on what I've left below
Shifting land, broken farms around me
Muddy water's changing all I know

It's hard to say just what I'm losing
Ain't never felt so all alone

Mary, take the child, the river's rising
Muddy water taking back my home

Won't be back to start all over
Cause what I felt before is gone

Mary, take the child, the river's rising
Muddy water's changing all I know
Muddy water's changing all I know
Lord, this muddy water is taking back my home
I'm Gonna Kill That Woman

Yeah, my baby left me this morning
And I don't care now, I don't care what the people say

Yeah, I did everything that I could, everything I could,
Lord knows I did everything I could
I tried to satisfy her worried mind, that's what I did

You know she was nothing but trouble, trouble
She keep me worried all the time
God knows her movements are killing me

Yeah, my baby stayed out all night long, all night long
She keep me worried all the time

Yeah, I lay down last night I was thinking
Must I kill that woman? Must I kill that woman?
Oh Lord I get down on my knees
They tell me God forgivin' everything you do
But I don't care what the people say
I'm gonna kill that woman,
I'm gonna kill that woman, God knows
I'm gonna get down on my knees
Hey Joe

Hey Joe, where you going with that gun in your hand?
Hey Joe, where you going with that gun in your hand?
I'm gonna shoot my baby, I caught her messin round with another man

Hey Joe, I heard you shot your baby down
Hey Joe, I heard you shot your baby down
Yes I did I shot her, I went and put her in the ground

Hey Joe, where you gonna run to now?
Hey Joe, where you gonna run to now?
I'm heading way down South where I can be free
I'm heading Mexico way, no hangman's about to put a leash around me

The Singer

As I walk these narrow streets
Where a million passin feet have trod before me
With my guitar in my hand
Suddenly I realize nobody knows me

Where yesterday the multitude
Screamed and cried my name out for a song
Today the streets are empty
And the crowds have all gone home

I pass a million houses
But there is no place that I belong
All I knew to give you
Was song after song after song

All the truths I tried to tell you
Were as distant to you as the moon
Born 200 years too late
And 200 years too soon

I'm a child of this age
Locked into the pages of your book
And when I am but dust and clay
And all the children stop to take a look

Will they marvel at the miracles I did perform
And the heights I did aspire
Or will they tear out the pages of the book
To light a fire

With the rain on my face
There is no place that I belong
Did you forget this fucking singer so soon?
And did you forget my song?
All Tomorrow's Parties

And what costume shall the poor girl wear
To all tomorrow's parties
A hand-me-down dress from who knows where
To all tomorrow's parties

And where will she go and what shall she do
When midnight comes around
She'll turn once more to Sunday's gown
And cry behind the door

And what costume shall the poor girl wear
To all tomorrow's parties
Why silks and plumes of yesterday's gowns
To all tomorrow's parties

And what shall she do with Thursday's rags
When Monday comes around
She'll turn once more to Sunday's clown
And cry behind the door

And what costume shall the poor girl wear
To all tomorrow's parties
For Thursday's child is Sunday's clown
For whom none will go mourning

A blackened shroud, a hand-me-down gown
Of rags and silks, a costume
Fit for one who sits and cries
For all tomorrow's parties
The Hammer Song

Oh please don't send me out
Said the man with the hammer, hammering the anvil
I been walking on a road of rocks
And I keep on hammering, keep on hammering, keep on hammering,
Hammering the anvil

Don't let the sun go down
Said the man with the fire, firing the furnace
I been buried in the snow
And I keep on firing, keep on firing, keep on firing,
Firing the furnace

Oh don't talk to me
Said the man with the chisel, chiseling the surface
I been sleeping far too long
And I keep on chiseling, keep on chiseling, keep on chiseling,
Chiseling the surface

I don't know what you mean
Said the man with the shovel, shoveling the ashes
I been digging in the frozen ground
And I keep on shoveling, keep on shoveling, keep on shoveling,
Shoveling the ashes

Shoveling the ashes
Chiseling the surface
Firing the furnace
Hammering the anvil
Something's Gotten Hold Of My Heart

Something's gotten hold of my heart
Keeping my soul and my senses apart
Something's gotten into my life
Cutting its way through my dreams like a knife
Turning me up and turning me down
Making me smile and making me frown

In a world that was small
I once lived in a time there was peace with no trouble at all
But then you came my way
And a feeling unknown shook my heart, made me want you to stay
All of my nights and all of my days

I gotta tell you now
Something's gotten hold of my hand
Dragging my soul to a beautiful land
Something has invaded my nights
Painting my sleep with a colour so bright
Changing the grey and changing the blue
Scarlet for me and scarlet for you

I've got to know if this is the real thing
I've got to know what's making my heart sing
You smile and I am lost for a lifetime
Each minute spent with you is the right time
Every hour, every day
You touch me and my mind goes astray
Jesus Met The Woman At The Well

Jesus met the woman at the well
Jesus met the woman at the well
And he told her, everything that she'd done, that she'd done

And he said, woman, look-a here woman,
Tell me where is your husband?
She said whoa, whoa, whoa, whoa, I don't have one

He said, woman, look-a here woman,
They tell me you have five husbands
And that man you have now sure ain't one

She went running, crying, God help me
She said whoa, whoa, whoa, whoa, you must be the prophet
Because you told me everything that I've done
Running Scared

Just running scared, each place we go
So afraid, that he might show

Yeah, running scared, what would I do
If he came back and wanted you?

Just running scared, feeling low
Running scared that you love him so

Just running scared, afraid to lose
If he came back, which one would you choose?

And then all at once, he was standing there
So sure of himself, his head in the air
While my heart was breaking, which one would it be?
Then you turned round and walked right out on me
Black Betty

Look-a look-a yonder [3x]
Well the sun done gone

The captain can't hold her [3x]
The way I do now

Ada got a gold mine [3x]
Way above her knees

The shiv is golden [3x]
Above her knees

Look-a look-a yonder [3x]
Well the sun done gone

Wohoh, Black Betty, bam-e-lam [2x]
Black Betty had a baby, bam-e-lam [2x]
Damn thing was crazy, bam-e-lam [2x]
Wohoh, Black Betty, bam-e-lam [2x]
Oh, Betty Black Betty, bam-e-lam [2x]
Black Betty had a baby, bam-e-lam [2x]
Damn thing was crazy, bam-e-lam [2x]
Black Betty didn't mind, bam-e-lam [2x]
Damn thing was blind, bam-e-lam [2x]
Wohoh, Black Betty, bam-e-lam [2x]
Black Betty, Black Betty, bam-e-lam [2x]
Jump steady Black Betty, bam-e-lam [2x]

That Monday, I was arrested
Tuesday, I locked up in jail
Wednesday baby, my trial's tested
On Thursday, nobody could blow my bail

Yes, I'm almost done [3x]
And I ain't gonna yell against no bells

On Monday, baby I went a-walking
Tuesday, I .... asked to go
On Wednesday I sat down a-talking
On Thursday she hock all a my clothes

Yes, I'm almost done [3x]
And I ain't gonna .... no more
The Carnival Is Over

Say goodbye, my one true lover
And we'll steal a lover's song
How it breaks my heart to leave you
Now the carnival has gone

Oh my love, the dawn is breaking
And my tears are falling rain
For the carnival is over
We may never meet again

Like a drum my heart was beating
And your kiss was sweet as wine
But the joys of love are fleeting
For Pierrot and Columbine

Now the cloak of night is falling
This will be our last goodbye
Though the carnival is over
I will love you till I die

The firstborn is dead (1985)

10. října 2006 v 15:25 Nick Cave
Say Goodbye To The Little Girl Tree

O say goodbye to the little girl tree.
O you know that I must say goodbye
To the little girl tree.
This wall I built around you
Is made out of stone-lies.
O little girl the truth would be
An axe in thee.
O father look to your daughter
Brick of grief and stricken morter.
With this ring
This silver hoop of wire
I bind your maiden mainstream
Just to keep you as a child.

O say goodbye to the little girl tree.
O you know that I must say goodbye
To my little girl tree.
How fast your candy bones
Reached out for me.
I must say goodbye to your brittle bones
Crying out for me.
O you know that I must say goodbye.
O goodbye.
Even though you will betray me
The very minute that I leave.

O say goodbye to the little girl tree.
O Lord you know that I must say goodbye
To that little girl tree.
I rise up her girl-child lumps and slipping knots
Into her laden boughs
And amongst her roping limbs
Like a swollen neck vein branching
Into smaller lesser veins
That must all just sing and say goodbye
And let her blossom veils fly.
Her velvet gown.
Down down down.
Down down down.
Down down down and goodbye.
For you know that I must say goodbye.

To a rhythm softly tortured
Of a motion back and forth.
Thats a rhythm sweetly tortured
O thats the rhythm of the orchard.
And you know that I must say goodbye
To that little girl tree.
O goodbye.
Yes goodbye.
For you know that I must die.
Down down down.
Down down down.
Down down down and goodbye.
For you know that I must die.
Yes you know that I must die.
O-o you know that I must die.
Tupelo

Looka yonder! Looka yonder!
Looka yonder! A big black cloud come!
O comes to Tupelo. Comes to Tupelo.

Yonder on the horizon.
Stopped at the mighty river and
Sucked the damn thing dry.
Tupelo-o-o, O Tupelo.
In a valley hides a town called Tupelo.

Distant thunder rumble. Rumble hungry like the Beast.
The Beast it cometh. Cometh down. Wo wo wo-o-o.
Tupelo bound. Tupelo-o-o. Yeah Tupelo.
The Beast it cometh. Tupelo bound.

Why the hen won't lay no egg.
Cain't get that cock to crow.
The nag is spooked and crazy.
O God help Tupelo! O God help Tupelo!

Ya can say these streets are rivers.
Ya can call these rivers streets.
Ya can tell ya self ya dreaming buddy.
But no sleep runs this deep.
No! No sleep runs this deep.
Women at their windows
Rain crashing on the pane
Writing in the frost
Tupelos' shame. Tupelo's shame.
O God help Tupelo! O God help Tupelo!

O go to sleep lil children
The sandmans on his way.
O go to sleep lil children.
The sandmans in his way.
But the lil children know
They listen to the beating of their blood.

They listen to the beating of their blood.
The sandman's mud!
The sandman's mud!
And the black rain come down.
Water water everywhere.
Where no bird can fly no fish can swim.
No fish can swim
Until The King is born!
Until The King is born!
In Tupelo! Tupelo-o-o!
Til The King is born in Tupelo!

In a clap-board shack with a roof of tin.
Where the rain came down and leaked within.
A young mother frozen on a concrete floor.
With a bottle and a box and a cradle of straw.
Tupelo-o-o! O Tupelo!
With a bottle and a box and a cradle of straw.

Well Saturday gives what Sunday steals.
And a child is born on his brothers heels.
Come Sunday morn the first-born dead.
In a shoebox tied with a ribbon of red.
Tupelo-o-o! Hey Tupelo!
In a shoebox tied with a ribbon of red.

O ma-ma rock you lil one slow.
O ma-ma rock your baby.
O ma-ma rock your lil one slow.
O God help Tupelo! O God help Tupelo!
Mama rock your lil one slow.
The lil one will walk on Tupelo.
Tupelo-o-o! Yeah Tupelo!
And carry the burden of Tupelo.
Tupelo-o-o! O Tupelo! Yeah!
The King will walk on Tupelo!
Tupelo-o-o! O Tupelo!
He carried the burden outa Tupelo!
Tupelo-o-o! Hey Tupelo!
You will reap just what you sow
Train Long-suffering

Woo-wooooooo Woo!
In the name of pain!
(In the name of pain and suffering)
In the name of pain!
(In the name of pain and suffering)
There comes a train!
(There comes a train)

Yeah!
A long black train
(There comes a train)
Lord, a long black train.

Woo-woo! Woo-woo!

Punched from the tunnel
(The tunnel of love is long and lonely)
Engines steaming like a fist
(A fistful of memories)
Into the jolly jaw of morning
(Yeah! O yeah!)
O baby it gets smashed!
(You know that it gets smashed)

I kick every goddamn splinter
Into all the looking eyes in the world
Into all the laughing eyes
Of all the girls in the world
Oooooo-woooooh
She ain't never comin back.
She ain't never comin back.
She ain't never comin back.
She ain't never comin back.
And the name of the pain is...
And the name of the pain is...
The name of the pain is
A train long-suffering

On rails of pain
(On rails of pain and suffering)
There comes a train
(There comes a train long-suffering)
On rails of pain
(On rails of pain and suffering)
O baby blow its whistle in the rain.

Woo-oo Woo! Woo-oo Woo!

Who's the engine driver?
(The engine drivers over yonder)
His name is Memory
(Memory is his name)
O Memory is his name
(Woooooo-wo!)
Destination: Misery
(Pain and misery)
O pain and misery
(Pain and misery)
O pain and misery
Hey! Hey!
(Pain and misery)
Hey! That's a sad lookin sack!
Oooh that's a sad lookin sack!
And the name of the pain is...
And the name of the pain is...
Ooh the name of the pain is
A train long-suffering

There is a train!
(It's got a name)
Yeah! It's a train long-suffering
O Lord a train!
(A long black train)
Lord! Of pain and suffering
Each night so black
(O yeah! So black)
And in the darkness of my sack
I'm missing you baby
(I'm missing you)
And I just dunno what to do
(dunno what to do)
(Train long-suffering)
(Train long-suffering)
Train long-suffering
Train long-suffering
O she ain't never comin back
O she ain't never comin back
O she ain't never comin back
O she ain't never comin back
And the name of the pain is...
And the name of the pain is...
The name of the train is...
The name of the train is
Pain and suffering.
Black Crow King

Mmmmm mmmmm mmmmm
I am the black crow king
Mmmmm mmmmm mmmmm
I am the black crow king
Keeper of the nodding corn
Bam! Bam! Bam! Bam!
All the hammers are a-talking
All the nails are a-singing
So sweet and low.

You can hear it in the valley
Where live the lame and the blind
They climb the hill out of its belly
They leave with mean black boots on.

"I just made a simple gesture
They jumped up and nailed it to my shadow
My gesture was a hooker
You know, my shadow's made of timber."

And the storm is a-rolling
And the storm is a-rolling
All down on me.

And I'm still here rolling after everybody's gone
And I'm still here rolling after everybody's gone
Ah'm still here rolling and I'm left on my own
The blackbirds have all flown!
Everyone's rolled on!

I am the black crow king
Keeper of the trodden corn
I am the black crow king
Won't say it again
And the rain it raineth daily.
Lord
And wash away my clothes
I surrender up my arms
To a company of crows
I am the black crow king
I won't say it again

And all the thorns are a-crowning
King ruby on each spine
And the spears are a-sailing
O my o my.

And the storm is a-rolling
And the storm is a-rolling
All down on me.

And I'm still here rolling after everybody's gone
And I'm still here rolling after everybody's gone
I'm still here rolling and left on my own
Those blackbirds they have all flown and
I am on my own.

I am the black crow king
Keeper of the forgotten corn
The King! The King!
I'm the king of nuthin' at all
The hammers are a-talking
The nails are a-singing
The thorns are a-crowning him
The spears are a-sailing
The crows are a-mocking
The corn is a-nodding
The storm is a-rolling
The storm is a-rolling
The storm is a-rolling down
The storm is a-rolling down
The storm is a-rolling
Down on me
Rolling down on me
Rolling down on me.
Knockin' On Joe

These chains of sorrow, they are heavy, it is true
And these locks cannot be broken,
no, not with one thousand keys
O Jailer, you wear a ball-n-chain you cannot see
You can lay your burden on me
You can lay your burden down on me
You can lay your burden down upon me
But you cannot lay down those memories.

Woooo wooo wooo
Woooo wooo wooo
Here I go!
Knockin on Joe!
This square foot of sky will be mine til I die
Knocking on Joe
Woooo wooo wooo
All down the row.
Knockin on Joe.

O Warden I surrender you
Your fists cain't hurt me anymore
You know, these hands will never wash
These dirty Death Row floors
O Preacher, come closer, you don't scare me anymore
Just tell Nancy not to come here
Just tell her not to come here anymore
Tell Nancy not to come
And let me die in the memory of her arms.

O woo woo woo
Woo woo woo
All down the row.
Knockin on Joe.
O you kings of halls and ends of halls
You will die within these walls
And I'll go, all down the row
Knockin on Joe.

O Nancy's body is a coffin,
she wears my tombstone at her head
O Nancy's body is a coffin,
she wears my tombstone at her head
She wears her body like a coffin
She wears a dress of gold and red
She wears a dress of gold and red
She wears a dress of red and gold
Grave-looters at my coffin
before my body's even cold.

It's a door for when I go
Knockin on Joe
These hands will never mop
your dirty Death Row floors
No! You can hide! You can run!
O but your trial is yet to come
O you can run! You can hide!
But you have yet to be tried!
You can lay your burden down here
You can lay your burden down here
Knockin on Joe
You can lay your burden upon me
You can lay your burden down upon me
Knockin on Joe
You can't hurt me anymore
Knockin on Joe.

[Ad lib]
Wanted Man

I'm a wanted man, wanted man...
I'm wanted, I'm a wanted man...
Oh yeah...
Yeah...
Ah honey, I'm a wanted man.

I'm a wanted man in California, I'm a wanted man in Buffalo
I'm a wanted man in Kansas City, I'm a wanted man in Ohio
I'm a wanted man in Mississippi, they want me in old Cheyenne
Wherever you may look tonight, you will see this wanted man.

I might be in Colorado or Georgia by the sea,
Working for some man who may not know at all who I might be.
If you ever see me comin' and you know justa who I am,
Don't breathe a word to no one buddy, 'cause I'm a wanted man.

Wanted man in Albuquerque, wanted man in Syracuse,
Wanted man in Tallahassee, wanted man in Baton Rouge,
Wanted man in Arizona, wanted man in Galveston,
Wanted man in El Dorado, this wanted man's in great demand.

If you ever catch me sleepin',
just see the price flashin' 'bove my head,
Well take look again my friend,
that's a gun pointed at your head.

Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jesse Brown,
Wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this next town.

Wanted man by the Bowler Sisters,
wanted man by Kid Callahan.
Hey Darlin' don't you tell me you don't want me,
cause I'm a wanted man.

A wanted man who's lost his will to live,
a wanted man who won't lay down,
There's a woman kneelin' on my grave,
pushin' daisies in the ground.

Wanted man in the Windy City, wanted man in Tennessee,
Wanted man in Broken Arrow, wanted man in Wounded Knee.
Wanted man in Jackson Town, Wanted man in El Passo,
I got bounties on my head in towns I wouldn't ever think to go.

Wanted Man in Arizona, wanted man in Louisville,
Wanted man deep in Death Valley,
wanted man up in the Hollywood Hill.

If the Devil comes collectin',
cause he doesn't know I'm a wanted man,
he'd better wear a six gun on his hip
and hold another in his hand.

If you love the wanted man,
you best hold him while you can,
cause you're gonna wake up one mornin'
and find the man you wanted, he is gone.

Wanted man in New York City, wanted man in San Anton'
Wanted man down in Lorado, wanted man in Tupelo
Wanted man in the state of Texas, wanted man in the state of Maine
This wanted man's in the state of leavin' ya baby,
jumpin' on a midnight train.

Wanted man in every cat house, wanted man in a many saloons,
Wanted man is a ghost in hundred homes, a shadow in a thousand rooms.

Wanted man down in St. Louis, wanted man in New Orleans
Wanted man in Mussel Bay, wanted man in Cripple Creek
Wanted man in Detriot City, wanted man in San Anton'
But there's one place I'm not wanted lord,
it's the place that I call home.

Wanted man...
Wanted man...
If the devil comes collectin'
he better hold a six gun in his hand.
Blind Lemon Jefferson

Blind Lemon Jefferson is a-coming.
Tap tap tappin with his cane.
Blind Lemon Jefferson is a-coming.
Tap tap tappin with his cane.
His last ditch lies down the road of trials
Half filled with rain.

O Sycamore, Sycamore!
Stretch your arms across the storm.
Down fly two greasy brother-crows
They hop'n'bop hop'n'bop hop'n'bop
Like the tax-man come to call.
They go knock knock! Knock knock!
Hop'n'bop hop'n'bop
They slap a death-writ on his door.

Here come the Judgement train
Git on board!
And turn that big black engine home.
O let's roll!
Let's roll!
Down the tunnel.
The terrible tunnel of his world.
Waiting at his final station
Like a bigger blacker third bird.
O let's roll!
Let's roll!

O his road is dark and lonely.
He don't drive no Cadillac.
O his road is dark and holy.
He don't drive no cadillac.
If that sky serves as his eyes
Then that moon's a cataract.

Let's roll!
Yeah let's roll!

[Ad lib]
The Six Strings That Drew Blood

Guitar thug blew into town.
His eyes like wheels spinnin' round.
Jerkin-off at every sound.
Layin' all his crosses down, o yeah.
He got six strings.
The six strings that drew blood.

The bar is full of Holy-Joes.
A Holy-hole-a-whole-aria.
Around the neck of our consumptive rose
is the root of all his sorrows, o yeah.
He got six strings.
Six strings that drew blood.
A Holy-hole-a-whole-aria.
Six Strings that drew blood.

In the bathroom under cover.
He turns on one tap to discover.
He's smashed his teeth out on the other.
Well he look in the mirror and say don't fuck me brother.
Cause I got six strings.
Six strings that drew blood.

Numbin' the runt of reputation they call rat fame.
Top-E as a tourniquet.
A low tune whistles across his grave.
Forever the master and the slave of his Six Strings.
A Holy-hole-a-whole-aria.
Six strings that drew blood.

From her to eternity (1984)

10. října 2006 v 15:22 Nick Cave
Saint Huck

Born of the river,
Born of its never-changing, never-changing murky water
Huck standing like a Saint, upon its deck
If ya wanna catch a Saint,
then bait ja hook, let's take a walk...

'O come to me!, O come to me!' is what the dirt-irty
say to Huck... HUCK

woah-woah, woah woah!
Saint Huck! Huck!

Straight in the arms of the city goes Huck,
down the heckoning streets of op-po-tunity
whistling his favorite river-song...
And a bad-bline-nigger at the piano
Buts a sinister-bloo-lilt to that sing-a-long
Huck senses somthing's wrong!

Sirens wail in the city,
and lil-Ulysses turn to putty
Ol man River's got a bone to pick!
Our boys hardly got a bone to suck!
He go, woah-woah, woah woah!
Saint Huck! Huck!

The mo-o-o-on, its huge cycloptic eye
watches the city streets contract
twist and cripple and crack.
Saint Huck goes on a dog's-leg now
Saint Huck goes on a dog's-leg now

Why, you know the story!
Ya wake up one morning and ya find your a thug
blowing smoke fings in some dive
Ya fingers hot and itchin, cracking ya knuckles
Ya bull neck briseting...
Still Huck he ventures on whistling,

and Death reckons Huckleberry's time is up,
O woah woah woah!
Saint Huck! Huck!
Yonder go Huck, minus pocket-watch an' wallet gone
Skin shrinks wraps his skeleton
No wonder he got thinner, not, with his cold'n'skinny dinners!
Saint Huck-a-Saint Elvis, Saint Huck-a-Saint Elvis
O you recall the song ya used to sing-a-long
Shifting the river-trade on that ol' steamer
Life is only a dream!

But ya trade in the Mighty ol' man River
for the Dirty ol' Man Latrine!
The brothel shift
The hustle'n'the bustle and the green-backs rustle
And all the sexy-cash
And the randy-cars
And the two dollar fucks
O o o ya onto luck, onto luck
Woah-woah-woah-woah
Saint Huck! Huck!
Avalanche

I stepped into an avalanche
It covered up my soul
When I am not this hunchback that you see
I sleep beneath the golden hill
You who wish to conquer pain
You must learn to serve me well

You strike my side by accident
As you go down to your goal
This cripple here that you clothe and feed
Is neither starved nor cold
He does not ask for your company
Not at the centre, the centre of the world

I who am on a pedestal
You did not raise me there
Your laws do not compel me now
To kneel grotesque and bare
For I myself am the pedestal
For this ugly hump at which you stare

You who wish to conquer pain
You must learn what makes me kind
The crumbs of love that you offer me
Are the crumbs I've left behind
Your pain is no credential here
It's just a shadow of my wound

I have begun to ask for you
I who have no greed
I have begun to long for you
I who have no need
You say you've gone away from me
But I can feel you when you breathe

Do not dress in those rags for me
I know you are not poor
And do not love me quite so fiercely now
When you know that you are not sure
It is your turn, my beloved one
It is your flesh that I wear
Cabin Fever!

The Captain's fore-arm like buncht-up rope
with A-N-I-T-A wrigglin free onto skull'n'dagger
and a portrait of Christ, nailed to an anchor
etched into the upper...
Slams his fucken tin-dish down
Our Captain, takes time to crush
Some Bloo-Bottles glowin in his gruel
with a lump in his throat, and lumpy mush
Thumbing a scrap book stuck up with clag
and a morbid lump of Love in his flag.
Done is the Missing, now all that remain
Is to sail forever, upon the stain
Cabin fever! O o o' cabin fever!

The captain's free-hand is a clearer
which he fashions his beard'n'he rations his jerkey!
and carves his peg onto the finest mahagony!
Or was it Ebony? etc...

Tallys up his loneliness, notch by notch
For the sea offers nuthin to hold or touch
Notch by notch, winter by winter
Notch x notch, winter x winter

Now his leg is whittled, right down to a splinter
O o cabin fever! O o o cabin fever!
O the rollin sea still rollin on!
She's everywhere! now that she's gone! Gone! Gone!
O cabin fever! O cabin fever!

Welcome to his table, Beloved-Unconscious
Raisin her host of hair from her crooks
and strugglin to summony one of her looks!
His arm now like coild s-s-s-snakes
Whips all the bottles that he's drunken,
like crystal-skittles about the cabin,
of a ship they'd bin sailing

Five years sunken... etc...
Well Of Misery

Along crags and sunless cracks I go
Up rib of rock, donw spine of stone
I dare not slumber where the right winds whistle
Lest her creeping-soul clutch this heart of thistle

O the same God that abandon'd her
Has in turn abandon'd me
And softenin' the turf with with my tears
I dug a Well of Misery

And, in that Well of Misery
Hangs a bucket fulla Sorrow
Which swings slow an' achin' like a bell
Its toll is dead and hollow

Down that well lies the long-lost dress
of my lil floatin girl
That muffles a tear that you let fall
All down that Well of Misery

Put ya shoulder to the handle, if ya dare
and hoist that bucket, hither
Crank'n'hoist'n'hoist'n'crank
Till ya muscles waste'n'wither

O the same God that abandon'd her
Has in turn abandon'd me
Deep in the Desert of Despair
I wait at the Well of Misery
From Her To Eternity

Ah wanna tell ya 'bout a girl
You kno, she lives in Apt. 29
Why... that's the one right up top a mine
Ah start to cry, Ah start to cry

O ah hear her walkin
Walkin barefoot cross the floor-boards
All thru this lonesome night
And ah hear her crying too.
Hot-tears come splashin on down
Leaking thru the cracks,
Down upon my face, ah catch'em in my mouth!
Walk'n'cry Walk'n'cry-y!!!

From her to eternity!
From her to eternity!
From her to eternity!

Ah read her diary on her sheets
Scrutinizin every lil piece of dirt
Tore out a page'n'stufft it inside my shirt
Fled outa the window,
And shinning it down the vine
Outa her night-mare, and back into mine
Mine! O Mine!

From her to eternity!
From her to eternity!
From her to eternity!
Cry! Cry! CRY!

She's wearing them bloo-stockens, ah bet!
and standin like this with my ear to the ceiling
Listen ah kno it must sound absurd
but ah can hear the most melancholy sound
ah ever heard!
Walk'n'cry! Kneel'n'cry-y!

From her to eternity!
From her to eternity!

O tell me why? Why? Why?
Why the ceiling still shakes?
Why the fixtures turn to serpants snakes?

This desire to possess her is a wound
and its naggin at me like a shrew
but, ah kno, that to possess her
Is, therefore, not to desire her.

O o o then ya kno, that lil girl would just have to go!
Go! Go-o-o! From her to eternity!
In The Ghetto

As the snow flies
On a cold and grey Chicago morn
A poor little baby child is born in the ghetto

And his mama cries
Cause there's one thing that she don't need
Is another little hungry mouth to feed in the ghetto

Oh people don't you understand
This child needs a helping hand
He's gonna grow to be an angry young man some day
Take a look at you and me
Are we that blind to see?
Do we simply turn our heads and look the other way?

And the world turns
And the hungry little boy with the runny nose
Plays in the streets as the cold wind blows in the ghetto

And his hunger burns
So he starts to roam the streets at night
And he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto

Then one night in desperation
The young man breaks away
He buys a gun and steals a car
He tries to run but he don't get far

And his mama cries
A crowd gathers round an angry young man
Face down in the street with a gun in his hand in the ghetto

And as her young man dies
On a cold and grey Chicago morn
Another little baby child is born in the ghetto
The Moon Is In The Gutter

The moon is in the gutter
And the stars wash down the sink
I am the king of the blues
I scape the clay off my shoes
And wade down the gutter and the moon

The moon blinds my eye with opal cataracts
As I cut through the saw-mills and the stacks,
Leaping over the gully where I would one day take Lucy
Then wash up my hands in the gully and the moon.

Such a long way from home, just me and
The moon is in the gutter
All my plans are flushed down the drain
I wander lonely as a cloud
Over memories at her mound
Then lie down in the bitter gutter moon
Wings Off Flies

She loves me, she loves me not
She loves me, she loves me not
We-e-ll, ah've spent seven days and seven nights
tryin to get sunk in this brine
Don't turn on ya water-works
'cause ah got me a pair of water-wings, right?!

Insects suicide against the window,
and my heart goes out to those lil flies
There's a buggin in my ear
but it's more of her black-mail, ham shakespeare + her
Wings off flies, She loves me, she loves me not.
O o o o oh she loves me not!!

Lord, Ah've discovered the recipe of Heaven
ya git solitude and mix with sanctuary and silence,
then bake it!
Listen, I plead guilty to misanthropy
so hang me! Ah'd appreciate it!!
Witness her gate-crash my tiny hell
with some obscene tete-a-lete,
If ya wanna talk to me about Love'n'Pain
consult my ulcer, A'd be happy to co-operate
Wings off flies, she loves me, loves me not
Ey, Joe! another outa do the job.

Time to drown our lil fire, ya can keep the ashes,
Now bye bye, bye, bye, see ya in a pigs eye!
Ah will be one, in need of no-one
In this, my deepest dive...
Filler up, Joe...

Hey! Ah am obliged! Ah am obliged!
Wings off flies, she loves me, she loves me not
Wings off flies etc... ad infinitum
A Box For Black Paul

Who'll build a box for Black Paul?
Ah'm enquirin on behalf of his soul
Ah'd be beholdin to ya all
For a lil information, yes some kinda information
Just who'll dig the hole?
When ya done ransackin his room
grabbin anything that shines,
throw the scrap down on the street
Like all his books and his notes.
All the junk that he wrote
the whole fucken lot right up in smoke
Aint there nuthin sacred anymore
Someone will build a box for Black Paul?
And there shootin off his guns
and there shootin off their mouths
saying 'Fuck with us ... and die!'
(Let's see that rat of fear go scuttle in their skulls)
'Cover that eye! Cover that frozen eye!'

Black-puppet, in a heap up against the stoning-wall
Blud-puppet, go to sleep, ma-ma won't scold ya anymore

Armies of ants, wade up the lil red streams
they're headin for the mother-pool
O lord, it's cruel, O man it's hot!
And some of them ants they yes ilot to the spot
Who threw the first stone at Black Paul?

'Don't ack us', say the critics and the hacks
The pen-pushers and the quacks
'We jes cum to git dah facks!'
'We jes cum to git dah facks!'
Hey,hey,hey,hey...

Here is the hammer, that build the scaffold,
and built the box...
Here is the shovel, that dug the hole,
in this ground of rocks...
And here is the pile of stones!
and for each one planted, God only knows,
a blud-rose grown...
These are the true Demon-Flowers!
These are the true Demon-Flowers!
Stand back everyone! Blud-black everyone!

Who'll build a box for Black Paul?
Who'll carry it up the hill?

'Not I', said the widow, adjusting his veil
'Ah will not drive the nail
Or cart his puppet-body home,
For ah done that one hundred times before,
Yeah! ah done that one hundred times or more,
And why should ah dress his wounds?
When he has wounded my dress, nighty,
Right across the floor'

Who'll build a box for Black Paul?
Who'll carry it up the hill?
Who'll bury it in the black-soil?
And from the words and the thickets
Come the ghosts of his victims
'We love you!'
'Ah love you!'
'and this will not hurt a bit,
we'll go up,up,up,up,up into Death
up,up,up,up, inhale its breath
O yeah, Death favours those that favor Death'

Here is the stone, and this is the inscription at bare
'Below Lies Black Paul, Under The Upper...
But Above and Beyond The Surface-Flat-Fall There.'

And all the angels come on down,
And all you men and women crowd around
And all the widows weeping into their skirts
And all the lil gals and the lil Boys
And the scribes with mein-pens parsed
All the hullaballoo, all the norse
All the hullaballoo, all the noise
All the hullaballoo, all of the noise
clears his throat of black blut
singin Black Paul like a lonely boy...

We-e-e-ll, ah have cryed one thousand tears
Ah've cryed a thousand tears, its true
And the next stormy night ya know,
That ah'm still cryin them for you

Well, ah had a gal she was so sweet,
Red dress, and long red hair hangin down
And heaven yes ain't heaven
Without that lil gal hangin around

Well, ya know ah've loin a bad-man
and Lord knows ah dun some good things too
But ah confess, my soul will never rest
Until you, until you build
Until ya build a box for my gal, too.

Nocturama (2003)

10. října 2006 v 15:16 Nick Cave
Still In Love

The cops are hanging around the house
The cars outside look like they've got the blues
The moon don't know if it's day or night
Everybody's creeping around with plastic covers on their shoes
You're making coffee for everyone concerned
Someone points to this and someone points to that
Everyone is saying that you should lie down
But you ain't having none of that
And I say to the sleepy summer rain
With a complete absence of pain
You might think I'm crazy
But I'm still in love with you

Hide your eyes, hide your tears,
Hide your face, my love
Hide your ribbons, hide your bows
Hide your coloured cotton gloves
Hide your trinkets, hide your treasures
Hide your neatly scissored locks
Hide your memories, hide them all
Stuff them in a cardboard box
Or throw them into the street below
Leave them to the wind and the rain and the snow
For you might think I'm crazy
But I'm still in love with you

Call me up, baby, and I will answer your call
Call me up but remember I am no use to you at all

Now, you're standing at the top of the stairs
One hand on the banister, a flower in your hair
The other one resting on your hip
Without a solitary care
I fall to sleep in the summer rain
With no single memory of pain
And you might think I'm crazy
But I'm still in love with you
Wonderful Life

Come in, babe
Across these purple fields
The sun has sunk behind you
Across these purple fields
That idiot-boy in the corner
Is speaking deviated truths
Come on, admit it, babe
It's a wonderful life
If you can find it
If you can find it
If you can find it
It's a wonderful life that you bring
Ooh it's a wonderful thing

Speak our secret into your hands
And hold it in between
Plunge your hands into the water
And drown it in the sea
There will be nothing between us, baby
But the air that we breathe
Don't cry
It's a wonderful, wonderful life
If you can find it
If you can find it
If you can find it
It's a wonderful life that you bring
It's a wonderful, wonderful thing

We can build our dungeons in the air
And sit and cry the blues
We can stomp across this world
With nails hammered through our shoes
We can join that troubled chorus
Who criticise and accuse
It don't matter much
We got nothing much to lose
But this wonderful life
If you can find it
And when you find it
And when you find it
It's a wonderful life that you bring
It's a wonderful, wonderful, wonderful thing

Sometimes our secrets are all we've got
With our lives we must defend
Sometimes the air between us, babe
Is unbearably thin
Sometimes it's wise to lay down your gloves
And just give in
Come in, come in
Come in, come in
To this wonderful life
If you can find it
And if you find it
It's a wonderful life that you bring
It's a wonderful, wonderful thing
It's a wonderful life
It's a wonderful life
He Wants You

In his boat and through the dark he rowed
Chained to oar and the night and the wind that blowed
Horribly 'round his ears
Under the bridge and into your dreams he soars
While you lie alone in that idea-free sleep of yours
That you've been sleeping now for years

And he wants you
He wants you
He is straight and he is true
Ooh hoo hoo

Beneath the hanging cliffs and under the many stars where
He will move, all amongst your tangled hair
And deep into the sea
And you will wake and walk and draw the blind
And feel some presence there behind
And turn to see what that may be
Oh, babe, it's me

And he wants you
He wants you
He is straight and he is true
Ooh hoo hoo
Right Out Of Your Hand

Please forgive me
If I appear unkind
But any fool can tell you
It's all in your mind

Down in the meadow
The old lion stirs
Puts his hand 'cross his mouth
He has no use for words

Poor little girl
With your handful of snow
Poor little girl
Had no way to know

And you've got me eating
You've got me eating
You've got me eating
Right out of your hand

I mean you no harm
When I tell you you're blind
Give a sucker an even break
He'll lose it all, every time

The airborne starlings circle
Over the frozen fields
The hollyhocks hang harmlessly
And the old lion yields

And you've got me eating
You've got me eating
You've got me eating
Right out of your hand
Bring It On

This garden that I built for you
That you sit in now and yearn
I will never leave it, dear
I could not bear to return
And find it all untended
With the trees all bended low
This garden is our home, dear
And I got nowhere else to go

So bring it on
Bring it on
Every little tear
Bring it on
Every useless fear
Bring it on
All your shattered dreams
And I'll scatter them into the sea
Into the sea

The geraniums on your window sill
The carnations, dear, and the daffodil
Well, they're ordinary flowers
But they long for the light of your touch
And of your trembling will
Ah, you're trembling still
And I am trembling too
To be perfectly honest I don't know
Quite what else to do

So bring it on
Bring it on
Every neglected dream
Bring it on
Every little scheme
Bring it on
Every little fear
And I'll make them disappear

So bring it on, bring it on
Bring it on
Every little thing
Bring it on
Every tiny fear
Bring it on
Every shattered dream
And I'll scatter them into the sea
Dead Man In My Bed

She sat in a wicker chair, her eyes they were downcast
She breathed in the future, by breathing out the past
The die is done, the die is shook, the die is duly cast
There is a dead man in my bed, she said
That smile you see upon his face
It's been there for many days
There's a dead man in my bed

I ain't been feeling that good too much no more, she said, I swear
She pointed at the bedroom door and said I ain't going in there
She leaped out of her seat and screamed someone's not concentrating here
There is a dead man in my bed, she said
I ain't speaking metaphorically
His eyes are open but he cannot see
There's a dead man in my bed

The leaves outside the window waved, all brown, they were, and falling
Even I could tell the atmosphere in here was utterly appalling
The phone it rang incessantly but nobody was calling
There's a dead man in my bed, she said
And though he keeps on taking notes
I swear this ain't some kind of hoax
Dead man in my bed

Now she's in the kitchen, rattling those pots and pans
I'd cook him something nice, she said, but he refuses to wash his hands
He used to be so good to me, now he smells so fucking bad
There is a dead man in my bed, she said
I keep poking at him with my stick
But his skin is just so fucking thick
There's a dead man in my bed

We've gotta get it all together
We've gotta get it all together
We've gotta get it all together
We've gotta get it all together
There Is A Town

There is a town
Where I was born
Far far away
Across the sea

And in that town
Where I was born
I would dream
That one day
I would leave
And cross the sea

And so it goes
And so it seems
That God lives only in our dreams
In our dreams

And now I live
In this town
I walk these dark streets
Up and down, up and down
Under a dark sky
And I dream
That one day
I'll go back home

And so it goes
And so it seems
That God lives only in our dreams
In our dreams
Rock Of Gibraltar

Let me say this to you
I'll be steadfast and true
And my love will never falter

The sea would crash about us
The waves would lash about us
I'll be your Rock of Gibraltar

Sometimes it's hard
And we're both caught off guard
But there's nothing I would ever alter

The wind could howl round our ears
For the next thousand years
I'd still be your Rock of Gibraltar

The best thing I done
Was to make you the one
Who I'd walk with down to the altar

You'd stand by me
And together we'd be
That great, steady Rock of Gibraltar

Under the big yellow moon
On our honeymoon
I took you on a trip to Malta

And all through the night
You held me so tight
Your great, steady Rock of Gibraltar

Could the powers that be
Ever foresee
That things could so utterly alter

All the plans that we laid
Could soon be betrayed
Betrayed like the Rock of Gibraltar
She Passed By My Window

She passed by my window
Her eyes were all aglow
And bent to pick her glove she'd dropped
From the bright and brittle snow

Nature had spoken it in the Spring
With apple, plum and brand new pear
Have you time for my company?
No, I said, I have none to spare

You gotta sanctify my love
You gotta sanctify my love
You gotta sanctify my love
I ain't no lover-boy

For apple, plum and brand new pear
Soon wither on the ground
She slapped the snow from off her glove
And moved on without a sound

You gotta sanctify my love
You gotta sanctify my love
You gotta sanctify my love
I ain't no lover-boy
Babe I'm On Fire

Father says it, mother says it
Sister says it, brother says it
Uncle says it, Auntie says it
Everyone at the party says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The horse says it, the pig says it
The judge in his wig says it
The fox and the rabbit
And the nun in her habit says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

My mate Bill Gates says it
The President of the United States says it
The slacker and the worker
The girl in her burqa says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The general with his tank says it
The man at the bank says it
The soldier with his rocket
And the mouse in my pocket says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The drug-addled wreck
With a needle in his neck says it
The drunk says it, punk says it
The brave Buddhist monk says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

Hit me up, baby, and knock me down
Drop what you're doing and come around
We can hold hands till the sun goes down
Cause I know
That you
And I
Can be
Together
Cause I love you

The blind referee says it
The unlucky amputee says it
The giant killer bee
Landing on my knee says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The cop with his breathalyser
The paddy with his fertiliser
The man in the basement
That's getting a taste for it says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The fucked-up Rastafarian says it
The dribbling libertarian says it
The sweet little Goth
With the ears of cloth says
Babe, I'm on fire
Babe' I'm on fire

The cross-over country singer says it
The hump-backed bell ringer says it
The swinger, the flinger
The outraged right-winger says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The man going hiking says it
The misunderstood Viking says it
The man at the rodeo
And the lonely old Eskimo says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

[Chorus]

The mild little Christian says it
The wild Sonny Liston says it
The pimp and the gimp
And the guy with the limp says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The blind piano tuner says it
The Las Vegas crooner says it
The hooligan mooner
Holding a schooner says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The Chinese contortionist says it
The backyard abortionist says it
The poor Pakistani
With his lamb Bhirriani says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The hopeless defendant says it
The toilet attendant says it
The pornographer, the stenographer
The fashion photographer says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The college professor says it
The vicious cross-dresser says it
Grandma and Grandpa
In the back of the car says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

[Chorus]

The hack at the doorstep says it
The midwife with her forceps says it
The demented young lady
Who is roasting her baby
On the fire
Babe, I'm on fire

The athlete with his hernia says it
Picasso with his Guernica says it
My wife with her furniture
Everybody!
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The laughing hyena says it
The homesick polish cleaner says it
The man from the Klan
With a torch in his hand says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The Chinese herbologist says it
The Christian apologist says it
The dog and the frog
Sitting on a log says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The foxhunting toff says it
The horrible moth says it
The doomed homosexual
With the persistent cough says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

[Chorus]

The Papist with his soul says it
The rapist on a roll says it
Jack says it, Jill says it
As they roll down the hill
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The clever circus flea says it
The sailor on the sea says it
The man from the Daily Mail
With his dead refugee says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The hymen-busting Zulu says it
The proud kangaroo says it
The koala, the echidna
And the platypus too says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The disgraced country vicar says it
The crazed guitar picker says it
The beatnik, the peacenik
The apparachick says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The deranged midnight stalker says it
Garcia Lorca says it
The hit man, Walt Whitman
And the haliototic talker says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

[Chorus]

The wine taster with his nose says it
The fireman with his hose says it
The pedestrian, the equestrian
The tap-dancer with his toes says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The beast in the beauty pageant
The pimply real estate agent
The beach-comber, the roamer
The girl in a coma says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The old rock'n'roller
With his two-seater stroller
And the fan in the van
With the abominable plan says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The menstruating Jewess says it
The nervous stewardess says it
The hijacker, the backpacker
The cunning safecracker says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The sports commentator says it
The old alligator says it
The tennis pro with his racquet
The loon in the straight jacket
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

[Chorus]

The butcher with his cleaver says it
The mad basket weaver says it
The jaded boxing writer
And the glass-jawed fighter says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The old town cryer says it
The inveterate liar says it
The pilchard, the bream
And the trout in the stream
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The war correspondent says it
The enthused and the despondent says it
The electrician, the mortician
And the man going fishin' says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The cattleman from Down Under says it
The patriot with his plunder says it
Watching a boat of full of refugees
Sinking into the sea
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The silicone junky says it
The corporate flunky says it
The Italian designer
With his rickshaw in China says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

[Chorus]

The trucker with his juggernaut says it
The lost astronaut says it
The share cropper, the bent copper
The compulsive shopper says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

The Viennese vampire says it
The cowboy round his campfire says it
The game show panellist
The Jungian analyst says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

Warren says it, Blixa says it
The lighting guy and mixer says it
Mick says it, Marty says it
Everyone at the party says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on Fire

The hairy arachnophobic says it
The scary agoraphobic says it
The mother, the brother
And the decomposing lover says
Babe, I'm on fire
Babe, I'm on fire

[Chorus]

The Proposition

10. října 2006 v 15:05 Nick Cave
Film se scénářem Nicka Cavea právě v kinech.
Charlie Burns (Guy Pearce) je odpadlík žijící v krajině bez zákonů a společně se svými bratry je hladaný za vraždu.
Když je zatčen, kapitán Stanley (Ray Winstone) mu udělá nemožnou nabídku: aby zachránil svého mladšího bratra Mikeyho (Richard Wilson) před šibenicí, musí najít a zabít svého staršího psychopatického bratra Arthura (Danny Huston), kterého Stanley považuje za vůdce jejich bandy. Mezitím však musí Stanley bojovat s jinými problémy. Vzdal se pohodlného života v Anglii a je pro něj velice obtížné ochránit svou krásnou ženu Marthu (Emily Watson) před brutalitou jejich nového domova. Jenže jeho pokusy o civilizaci místních obyvatel věci jen zkomplikují. Každá z postav musí čelit morálnímu dilematu, neblahé tušení se stupňuje a neúprosně vede k zničujícímu vyvrcholení.

Cavova a Hillcoatova vize Austrálie 19.století je v PROPOSITION divočejší než jak jsme si kdy mohli western představit. Kriminálníci, jejich lovci, vrazi, sadističtí Britové a pomstychtiví domorodci bojují o nezkrocenou krajinu. PROPOSITION je velice emotivní, autenticky brutální a přitom neskutečně krásný. Je to fascinující film zdůrazněný chytlavou hudbou Cava a Ellise.

Proposition je velkolepý a odvážný film napsaný hudební ikonou Nickem Cave (hudbu též složil Nick Cave společně s Warrenem Ellisem) a režírovaný Johnem Hillcoatem. Obrazově úžasný příběh o oddanosti, zradě a odplatě se odehrává v australském vnitrozemí na konci 19.století. Ve filmu hrají takový herci jako Guy Pearce (MEMENTO), Ray Winstone (SEXY BESTIE), Danny Huston (NEPOHODLNÝ) a Emily Watson (PROLOMIT VLNY).

Režie: John Hillcoat
Hrají: Guy Pearce, Tom Budge, John Hurt, Emily Watson, Ray Winstone
Žánr: Akční / Krimi / Drama
Premiéra: 14.9.2006

Let love in (1994)

5. října 2006 v 15:25 Nick Cave
Loverman

There's a devil waiting outside your door
(How much longer?)
There's a devil waiting outside your door
It is bucking and braying and pawing at the floor
And he's howling with pain and crawling up the walls
There's a devil waiting outside your door
He's weak with evil and broken by the world
He's shouting your name and he's asking for more
There's a devil waiting outside your door

Loverman! Since the world began
Forever, Amen till end of time
Take off that dress
I'm coming down I'm your loverman
Cause I am what I am what I am what I am

L is for LOVE, baby
O is for ONLY you that I do
V is for loving VIRTUALLY all that you are
E is for loving almost EVERYTHING that you do
R is for RAPE me
M is for MURDER me
A is for ANSWERING all of my prayers
N is for KNOWING your loverman's going to
be the answer to all of yours

Loverman! Till the bitter end
While empires burn down
Forever and ever and ever and ever
Amen I'm your loverman
So help me, baby so help me
Cause I am what I am what I am what I am
I'll be your loverman!

There's a devil crawling along your floor
There's a devil crawling along your floor
With a trembling heart, he's coming through your door
With his straining sex in his jumping paw
There's a devil crawling along your floor
And he's old and he's stupid and
he's hungry and he's sore
And he's lame and he's blind
and he's dirty and he's poor
Give him more
There's a devil crawling along your floor

Loverman! Here I stand forever, Amen
Cause I am what I am what I am what I am
Forgive me, baby my hands are tied
And I got no choice no, I got no choice at all

I'll say it again
L is for LOVE, baby
O is for O yes I do
V is for VIRTUE, so I ain't gonna hurt you
E is for EVEN if you want me to
R is for RENDER unto me, baby
M is for that which is MINE
A is for ANY old how, darling
N is for ANY old time

I'll be your loverman! I got a masterplan
To take off your dress and be your man
Seize the throne seize the mantle
Seize the crown cause I am what I am
What I am what I am I'm your loverman!

There's a devil lying by your side
You might think he's asleep
but look at his eyes
He wants you, baby, to be his bride
There's a devil lying by your side

Loverman! Loverman!
Nobody's Baby Now

I've searched the holy books
I tried to unravel the mystery of Jesus Christ, the saviour
I've read the poets and the analysts
Searched through the books on human behaviour
I travelled this world around
For an answer that refused to be found
I don't know why and I don't know how
But she's nobody's baby now

I loved her then and I guess I love her still
Hers is the face I see when a certain mood moves in
She lives in my blood and skin
Her wild feral stare, her dark hair
Her winter lips as cold as stone
Yeah, I was her man
But there are some things love won't allow
I held her hand but I don't hold it now
I don't know why and I don't know how
But she's nobody's baby now

This is her dress that I loved best
With the blue quilted violets across the breast
And these are my many letters
Torn to pieces by her long-fingered hand
I was her cruel-hearted man
And though I've tried to lay her ghost down
She's moving through me, even now
I don't know why and I don't know how
But she's nobody's baby now
She's nobody's baby now
Nobody's baby now
She's nobody's baby now
Do You Love Me

I found her on a night of fire and noise
Wild bells rang in a wild sky
I knew from that moment on
I'll love her till the day that I died
And I kissed away a thousand tears
My lady of the Various Sorrows
Some begged, some borowed, some stolen
Some kept safe for tomorrow
On and endless night, silver star spangled
The bells from the chapel went jingle-jangle

Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Like I love you?

She was given to me to put things right
And I stacked all my accomplishments beside her
Still I seemed so obselete and small
I found God and all His devils inside her
In my bed she cast the blizzard out
A mock sun blazed upon her head
So completely filled with light she was
Her shadow fanged and hairy and mad
Our love-lines grew hopelessly tangled
And the bells from the chapel went jingle-jangle

Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Like I love you?

She had a heartful of love and devotion
She had a mindful of tyranny and terror
Well, I try, I do, I really try
But I just err, baby, I do, I error
So come find me, my darling one
I'm down to the grounds, the very dregs
Ah, here she comes, blocking the sun
Blood running down the inside of her legs
The moon in the sky is battered and mangled
bAnd the bells from the chapel go jingle-jangle

Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Like I love you?

All things move toward their end
I knew before I met her that I would lose her
I swear I made every effort to be good to her
I made every effort not to abuse her
Crazy bracelets on her wrists and her ankles
And the bells from the chapel go jingle-jangle

Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Do you love me?
Do you love me? Like I love you?
Jangling Jack

Jangling Jack
Goes Yackety Yack
Visits the home of the brave
Hails a fat yellow cab
Jack wanna celebrate
Jack wanna big drink
Driver drops him at a bar
Called the Rinky Dink
Jack pushes through the door
And crosses the floor
Tips his hat to a man
Grinning in the corner
Going do da do do da do

Says, I'm Jangling Jack
I go do da do
I wanna Rinky Dink Special
I wanna little umbrella too
Jack flops on his stool
Sees the grinning man laugh
So Jack laughs back
Jack raises his glass
Says, God bless this country
And everything in it
The losers and the winners
The good guys and the sinners
The grinning man says, Buddy
It's all Yackety Yack
Whips out a little black pistol
Shoots a bullet in Jack

Jangling Jack
Do da do do da do
Jangling Jack
How do you do da do

Jangling Jack flies off his seat
Crashes through the door
Lands in a heap on the street
Hears his mother's voice
Going, do do do
Jack is shouting
Mummy is that you?
He sees the berserk city
Sees the dead stacked in piles
Sees the screaming crowd
Screams, where am I?
Going do da do going do da do

Well Jangling Jack
As a matter of fact
Crawls through the crowd
Back into the bar
Jack crawls to his stool
Jack drags himself up
Falls back down on his arse
In a puddle of blood
Going, goodbye mummy
Goodbye goodbye
Jack doubles over
And he vomits and dies
Going do do do going do do do
Red Right Hand

Take a litle walk to the edge of town
Go across the tracks
Where the viaduct looms, like a bird of doom
As it shifts and cracks
Where secrets lie in the border fires, in the humming wires
Hey man, you know you're never coming back
Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks
On a gathering storm comes a tall handsome man
In a dusty black coat with a red right hand

He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy
He'll rekindle all the dreams it took you a lifetime to destroy
He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul
Hey buddy, you know you're never ever coming back
He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru
They're whispering his name through this disappearing land
But hidden in his coat is a red right hand

You ain't got no money? He'll get you some
You ain't got no car? He'll get you one
You ain't got no self-respect, you feel like an insect
Well don't you worry buddy, cause here he comes
Through the ghettos and the barrio and the bowery and the slum
A shadow is cast wherever he stands
Stacks of green paper in his red right hand

[Organ solo]

You'll see him in your nightmares, you'll see him in your dreams
He'll appear out of nowhere but he ain't what he seems
You'll see him in your head, on the TV screen
And hey buddy, I'm warning you to turn it off
He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru
You're one microscopic cog in his catastrophic plan
Designed and directed by his red right hand

[Organ solo]
I Let Love In

Despair and ceception, love's ugly little twins
Came a-knocking on my door, I let them in
Darling, you're the punishment for all of my former sins

I let love in
I let love in

The door it opened just a crack, but love was shrewed and bold
My life flashed before my eyes, it was a horror to behold
A life-sentence sweeping confetti from the floor of a concrete hole

I let love in
I let love in
I let love in
I let love in

Well I've been bound and gagged and I've been terrorized
And I've been castrated and I've been lobotomized
But never has my tormenter come in such a cunning disguise

I let love in
I let love in
I let love in
I let love in

O Lord, tell me what I done
Please don't leave me here alone
Where are my friends?
My friends are gone

O Lord, tell me what I done
Please don't leave me here alone
Where are my friends?
My friends are gone

I let love in
I let love in

So if you're sitting all alone and hear a-knocking at you door
and the air is full of promises, well buddy, you've been warned
Far worse to be love's lover than the lover that love has scorned

I let love in
I let love in
I let love in
I let love in
I let love in
I let love in
I let love in
I let love in
Thirsty Dog

I know you've heard it all before
But I'm sorry for this three year war
For the setting up of camps and wire and trenches
I'm sorry for the other night
I know sorry it don't make it right
I'm sorry for things I can't even mention

I'm sorry, sorry, sorry, sorry
I'm sitting feeling sorry in the Thirsty Dog
I'm sorry, sorry, sorry, sorry
I'm feeling very sorry in the Thirsty Dog

You keep nailing me back into my box
I'm sorry I keep popping back up
With my crazy mouth and jangling jester's cap
I'm sorry I ever wrote that book
I'm sorry for the way I look
But there ain't a lot that
I can do about that

I'm sorry, sorry, sorry, sorry
I'm sitting feeling sorry in the Thirsty Dog
I'm sorry, sorry, sorry, sorry
I'm feeling very sorry in the Thirsty Dog

I'm sorry about the hospital
Some things are unforgivable
That things simply cannot be forgiven
I was not equipped to know how to care
And on the occassions I came up for air
I saw my life and wondered what the hell I had been living

I'm sorry, sorry, sorry, sorry
I'm sitting feeling sorry in the Thirsty Dog
I'm sorry, sorry, sorry, sorry
I'm feeling very very sorry in the Thirsty Dog

I'm sorry about all your friends
I hope they'll speak to me again
I said before I'd pay for all the damages
I'm sorry it's just rotten luck
I'm sorry I've forgotten how to fuck
It's just that I think my heart and soul are kind of famished

I'm sorry, sorry, sorry, sorry
I'm sitting feeling sorry in the Thirsty Dog
I'm sorry, sorry, sorry, sorry
I'm feeling very sorry in the Thirsty Dog

Forgive me, baby but don't worry
Love is always having to say you're sorry
And I am, from my head down to my shoes
I'm sorry that I'm always pissed
I'm sorry that I exist
And when I look into your eyes
I can see you're sorry too

I'm sorry, sorry, sorry
I'm sitting feeling sorry in the Thirsty Dog
I'm sorry, sorry, sorry
I'm feeling very sorry in the Thirsty Dog

I'm sorry, sorry, sorry
I'm feeling very thirsty in the Sorry Dog
I'm sorry, sorry, sorry
I'm feeling very sorry in the Thirsty Dog
Ain't Gonna Rain Anymore

Once there came a storm in the form of a girl
It blew to pieces my snug little world
Sometimes I swear I can still hear her howl
Down through the wreckage and the ruins

And it ain't gonna rain anymore
Now my baby's gone
And it ain't gonna rain anymore
Now my baby's gone

Now the storm has passed over me
I'm left to drift on a dead calm sea
And watch her forever through the cracks in the beams
Nailed across the doorways of the bedrooms of my dreams

And it ain't gonna rain anymore
Now my baby's gone
And it ain't gonna rain anymore
Now my baby's gone

Now I got no one to hold
Now I am all alone again
It ain't too hot but it ain't too cold
And there is no sign of rain

And it ain't gonna rain anymore
Now my baby's gone
And it ain't gonna rain anymore
Now my baby's gone
And I'm
Here I'm on my own

She ain't coming back no more
She ain't coming back no more
She ain't coming back no more
Say what you will, I don't care

And it ain't gonna rain anymore
Now my baby's gone, yeah
And it ain't gonna rain anymore
Now my baby has gone
Lay Me Low

They're gonna lay me low (Lay me low)
They're gonna sink me in the snow
They're gonna throw back their heads and crow
When I go

They're gonna jump and shout (Lay me low)
They're gonna wave their arms about
All the stories will come out
When I go

All the stars will glow bright (Lay me low)
And my friends will give up the fight
They'll see my work in a different light
When I go

They'll try telephoning my mother (Lay me low)
But they'll end up getting my brother
Who'll spill the story on some long-gone lover
That I hardly know

Hats off to the man
On top of the world
Come crawl up here, baby
And I'll show you how it works
If you wanna be my friend
And you wanna repent
And you want it all to end
And you wanna know when
Well do it now don't care how
Take your final bow
Make a stand Take my hand
And blow it all to hell

They gonna inform the police chief (Lay me low)
Who'll breathe a sigh of relief
He'll say I was a malanderer, a badlander, and a thief
When I go

They will interview my teachers (Lay me low)
Who'll say I was one of God's sorrier creatures
There'll print informative six-page features
When I go

They'll bang a big old gong (Lay me low)
The motorcade will be ten miles long
The world will join together for a farewell song
When they put me down below

They'll sound a fluegelhorn (Lay me low)
And the sea will rage, and the sky will storm
All man and beast will mourn
When I go

Hats off to the man
On top of the world
Come crawl up here, baby
And we can watch this damn thing turn
If you wanna be my friend
And you wanna repent
And you want it all to end
And you wanna know when
Well do it now, do it now
Take a long last bow
Take my hand, make a stand
And blow it all to hell

Lay me low...
When I go...
Do You Love Me Part 2

Onward! And onward! And onward I go
Where no man before could be bothered to go
Till the soles of my shoes are shot full of holes
And it's all downhill with a bullet
This ramblin' and rovin' has taken it's course
I'm grazing with the dinosaurs and the dear old horses
And the city streets crack and a great hole forces
Me down with my soapbox, my pulpit
The theatre ceiling is silver star spangled
And the coins in my pocket go jingle-jangle

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?

There's a man in the theatre with girlish eyes
Who's holding my childhood to ransom
On the screen there's a death,
there's a rustle of cloth
And a sickly voice calling me handsome
There's a man in the theatre with sly girlish eyes
On the screen there's an ape, a gorilla
There's a groan, there's a cough, there's a rustle of cloth
And a voice that stinks of death and vanilla
This is a secret, mauled and mangled
And the coins in my pocket go jingle-jangle

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?

The walls in the ceiling are painted in blood
The lights go down, the red curtains come apart
The room is full of smoke and dialogue I know by heart
And the coins in my pocket jingle-jangle
As the great screen crackled and popped
And the clock of my boyhood was wound down and stopped
And my handsome little body oddly propped
And my trousers ride down to my ankles
Yes, onward! And upward!
And I'm off to find love
Do you love me? If you do, I'm thankful

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?

This city is an ogre squatting by the river
It gives life but it takes it away, my youth
There comes a time when you just cannot deliver
This is a fact. This is a stone cold truth.
Do you love me? I love you, handsome.
But do you love me? Yes, I love you, you are handsome
Amongst the cogs and the wires, my youth
Vanilla breath and handsome apes with girlish eyes
Dreams that roam between truth and untruth
Memories that become monstrous lies
So onward! And onward! And onward I go!
Onward! And upward! And I'm off to find love
With blue-black bracelets on my wrists and my ankles
And the coins in my pocket go jingle-jangle

Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?
...

No more shall we part 2/2 (2001)

5. října 2006 v 15:22 Nick Cave
The Sorrowful Wife

I married my wife on the day of the eclipse
Our friends awarded her courage with gifts
Now as the nights grow longer and the season shifts
I look to my sorrowful wife
Who is quietly tending her flowers
Who is quietly tending her .....

The water is high on the beckoning river
I made her a promise I could not deliver
And the cry of the birds sends a terrible shiver
Through me and my sorrowful wife
Who is shifting the furniture around
Who is shifting the furniture around

Now we sit beneath the knotted Yew
And the bluebells bob around our shoes
The task of remembering the telltale clues
Goes to my lovely, my sorrowful wife
Who is counting the days on her fingers

Who is counting the days on her .....
Come on and help me babe
Come on now
Help me babe
I was blind
The grass here grows long and high
Twists right up to the sky
White clouds roll on by
Come on now and help me babe
I was blind
I was a fool babe
I was blind
Come on now
A loose wind last night blew down
Black trees bent to the ground
Their blossoms made such a sound
That I could not hear myself think babe
Come on now
And help me babe
Help me now
I was blind
I was a fool
We Came Along This Road

I left by the back door
With my wife's lover's smoking gun
I don't know what I was hoping for
I hit the road at a run
I was your lover
I was your man
There never was no other
I was your friend
Till we came along this road
Till we came along this road
Till we came along this road

I ain't sent you no letters, Ma
But I'm looking quite a trip
The world spinning beneath me, Ma
Guns blazing at my hip
You were my lover
You were my friend
There never was no other
On whom I could depend
Then we came along this road
We came along this road
We came along this road
Gates To The Garden

Past the ivy-covered windows of
The Angel
Down Athenaeum Lane to the cathedral
Through the churchyard I wandered
Sat for a spell there and I pondered
My back to the gates of the garden
My back to the gates of the garden
My back to the gates of the garden

Fugitive fathers, sickly infants, decent mothers
Runaways and suicidal lovers
Assorted boxes of ordinary bones
Of aborted plans and sudden shattered hopes
In unlucky rows, up to the gates of the garden
In unhappy rows, up to the gates of the garden
In unlucky rows, up to the gates of the garden

Won't you meet me at the gates
Won't you meet me at the gates
Won't you meet me at the gates
To the garden

Beneath the creeping shadow of the tower
The bell from St. Edmunds informs me of the hour
I turn to find you waiting there for me
In sunlight and I see the way that you breathe
Alive and leaning on the gates of the garden
Alive and leaning on the gates of the garden
Alive and leaning on the gates of the garden

Leave these ancient places to the angels
Let the saints attend to their keeping of the cathedrals
And leave the dead beneath the ground so cold
For God is in this hand that I hold
As we open up the gates of the garden

Won't you meet me at the gates
Won't you meet me at the gates
Won't you meet me at the gates
To the garden
Darker With The Day

As so with that, I thought I'd take a final walk
The tide of public opinion had started to abate
The neighbours, bless them, had turned out to be all talk
I could see their frightened faces
peering at me through the gate

I was looking for an end to this, for some kind of closure
Time moved so rapidly, I had no hope of keeping track of it
I thought of my friends who had died of exposure
And I remembered other ones who had died from the lack of it

And in my best shoes I started falling forward down the street
I stopped at a church and jostled through the crowd
And love followed just behind me, panting at my feet
As the steeple tore the stomach from a lonely little cloud

Inside I sat, seeking the presence of a God
I searched through the pictures in a leather-bound book
I found a woolly lamb dozing in an issue of blood
And a gilled Jesus shivering on a fisherman's hook

Babe
It seems so long
Since you've been gone away
And I
Just got to say
That it grows darker with the day

Back on the street I saw a great big smiling sun
It was a Good day and an Evil day and all was bright and new
And it seemed to me that most destruction was being done
By those who could not choose between the two

Amateurs, dilettantes, hacks, cowboys, clones
The streets groan with little Caesars, Napoleons and cunts
With their building blocks and their tiny plastic phones
Counting on their fingers, with crumbs down their fronts

I passed by your garden, saw you with your flowers
The Magnolias, Camellias and Azaleas so sweet
And I stood there invisible in the panicking crowds
You looked so beautiful in the rising heat
I smell smoke, see little fires bursting on the lawns
People carry on regardless, listening to their hands
Great cracks appear in the pavement, the earth yawns
Bored and disgusted, to do us down

Babe
It seems so long
Since you've been gone
And I
Just got to say
That it grows darker with the day

These streets are frozen now. I come and go
Full of a longing for something I do not know
My father sits slumped in the deepening snow
As I search, in and out, above, about, below

Babe
It seems so long
Since you went away
And I
Just got to say
That it grows darker with the day

No more shall we part 1/2 (2001)

5. října 2006 v 15:19 Nick Cave
Sweetheart Come

Come over here, babe
It ain't that bad
I don't claim to understand
The troubles that you've had
But the dogs you say they fed you to
Lay their muzzles in your lap
And the lions that they led you to
Lie down and take a nap
The ones you fear are wind and air
And I love you without measure
It seems we can be happy now
Be it better late than never

Sweetheart, come
Sweetheart, come
Sweetheart, come
Sweetheart, come to me

The burdens that you carry now
Are not of your creation
So let's not weep for their evil deeds
But for their lack of imagination
Today's the time for courage, babe
Tomorrow can be for forgiving
And if he touches you again with his stupid hands
His life won't be worth living

Sweetheart, come
Sweetheart, come
Sweetheart, come
Sweetheart, come to me

Walk with me now under the stars
For it's a clear and easy pleasure
And be happy in my company
For I love you without measure
Walk with me now under the stars
It's a safe and easy pleasure
It seems we can be happy now
It's late but it ain't never
It's late but it ain't never
It's late but it ain't never
Fifteen Feet Of Pure White Snow

Where is Mona?
She's long gone
Where is Mary?
She's taken her along
But they haven't put their mittens on
And there's fifteen feet of pure white snow?

Where is Michael?
Where is Mark?
Where is Mathew
Now it's getting dark?
Where is John? They are all out back
Under fifteen feet of pure white snow
Would you please put down that telephone
We're under fifteen feet of pure white snow

I waved to my neighbour
My neighbour waved to me
But my neighbour
Is my enemy
I kept waving my arms
Till I could not see
Under fifteen feet of pure white snow

Is anybody
Out there please?
It's too quiet in here
And I'm beginning to freeze
I've got icicles hanging
From my knees
Under fifteen feet of pure white snow

Is there anybody here who feels this low?
Under fifteen feet of pure white snow

Raise your hands up to the sky
Raise your hands up to the sky
Raise your hands up to the sky
Is it any wonder?
Oh my Lord Oh my Lord
Oh my Lord Oh my Lord

Doctor, Doctor
I'm going mad
This is the worst day
I've ever had
I can't remember
Ever feeling this bad
Under fifteen feet of pure white snow
Where's my nurse
I need some healing
I've been paralysed
By a lack of feeling
I can't even find
Anything worth stealing
Under fifteen feet of pure white snow

Is there anyone else here who doesn't know?
We're under fifteen feet of pure white snow

Raise your hands up to the sky
Raise your hands up to the sky
Raise your hands up to the sky
Is it any wonder?
Oh my Lord Oh my Lord
Oh my Lord Oh my Lord
Save Yourself! Help Yourself!
Save Yourself! Help Yourself!
Save Yourself! Help Yourself!
Save Yourself! Help Yourself!
Love Letter

I hold this letter in my hand
A plea, a petition, a kind of prayer
I hope it does as I have planned
Losing her again is more than I can bear
I kiss the cold, white envelope
I press my lips against her name
Two hundred words. We live in hope
The sky hangs heavy with rain

Love Letter love Letter
Go get her go get her
Love Letter love Letter
Go tell her go tell her

A wicked wind whips up the hill
A handful of hopeful words
I love her and I always will
The sky is ready to burst
Said something I did not mean to say
Said something I did not mean to say
Said something I did not mean to say
It all came out the wrong way

Love Letter love letter
Go get her go get her
Love Letter love letter
Go tell her go tell her

Rain your kisses down upon me
Rain your kisses down in storms
And for all who'll come before me
In your slowly fading forms
I'm going out of my mind
Will leave me standing in
The rain with a letter and a prayer
Whispered on the wind

Come back to me
Come back to me
O baby please come back to me
As I Sat Sadly By Her Side

As I sat sadly by her side
At the window through the glass
She stroked a kitten in her lap
And we watched the world as it fell past
Softly she spoke these words to me
And with brand new eyes, open wide
We pressed our faces to the glass
As I sat sadly by her side.

She said, 'Father, mother, sister, brother,
Uncle, aunt, nephew, niece,
Soldier, sailor, physician, labourer,
Actor, scientist, mechanic, priest,
Earth and moon and sun and stars
Planets and comets with tails blazing
All are there forever falling
Falling lovely and amazing.'

Then she smiled and turned to me
And waited for me to reply
Her hair was falling down her shoulders
As I sat sadly by her side.

As I sat sadly by her side
The kitten she did gently pass
Over to me and again we pressed
Our different faces to the glass
'That may be very well,' I said
'But watch that one falling in the street
See him gesture to his neighbours
See him trampled beneath their feet
All outward motion connects to nothing
For each is concerned with their immediate need
Witness the man reaching up from the gutter
See the other stumbling on who does not see.'

With trembling hand I turned toward her
And pushed the hair out of her eyes
The kitten jumped back to her lap
As I sat sadly by her side.

Then she drew the curtains down
And said, 'When will you ever learn
That what happens there beyond the glass
Is simply none of your concern?
God has given you but one heart
You are not a home for the hearts of your brothers
And God does not care for your benevolence
Anymore than he cares for the lack of it in others
Nor does he care for those who sit
At windows in judgement of the world He created
While sorrows pile up around him
Ugly, useless and over-inflated.'

At which she turned her head away
Great tears leaping from her eyes
I could not wipe the smile from my face
As I sat sadly by her side
And No More Shall We Part

And no more shall we part
It will no longer be necessary
And no more will I say, dear heart
I am alone and she has left me

And no more shall we part
The contracts are drawn up, the ring is locked upon the finger
And never again will my letters start
Sadly, or in the depths of winter

And no more shall we part
All the hatchets have been buried now
And all of birds will sing to your
beautiful heart
Upon the bough

And no more shall we part
Your chain of command has been silenced now
And all of those birds would've sung to your beautiful heart
Anyhow

Lord, stay by me
Don't go down
I will never be free
If I'm not free now

Lord, stay by me
Don't go down
I never was free
What are you talking about?

For no more shall we part
And no more shall we part
Hallelujah

On the first day of May I took to the road
I'd been staring out the window most of the morning
I'd watched the rain claw at the glass
And a vicious wind blew hard and fast
I should have taken it as a warning
As a warning As a warning
As a warning

I'd given my nurse the weekend off
My meals were ill prepared
My typewriter had turned mute as a tomb
And my piano crouched in the corner of my room
With all its teeth bared
All its teeth bared All its teeth bared
All its teeth bared.

Hallelujah Hallelujah
Hallelujah Hallelujah

I left my house without my coat
Something my nurse would not have allowed
And I took the small roads out of town
And I passed a cow and the cow was brown
And my pyjamas clung to me like a shroud
Like a shroud Like a shroud
Like a shroud

There rose before me a little house
With all hope and dreams kept within
A woman's voice close to my ear
Said, "Why don't you come in here?"
"You looked soaked to the skin"
Soaked to the skin Soaked to the skin
Soaked to the skin

Hallelujah Hallelujah
Hallelujah Hallelujah

I turned to the woman and the woman was young
I extended a hearty salutation
But I knew if my nurse had been here
She would never in a thousand years
Permit me to accept that invitation
Invitation That invitation
That invitation

Now, you might think it wise to risk it all
Throw caution to the reckless wind
But with her hot cocoa and her medication
My nurse had been my one salvation
So I turned back home
I turned back home I turned back home
Singing my song

Hallelujah
The tears are welling in my eyes again
Hallelujah
I need twenty big buckets to catch them in
Hallelujah
And twenty pretty girls to carry
them down
Hallelujah
And twenty deep holes to bury them in
Hallelujah
The tears are welling in my eyes again
Hallelujah
I need twenty big buckets to catch them in
Hallelujah
And twenty pretty girls to carry them down
Hallelujah
And twenty deep holes to bury them in
God Is In The House

We've laid the cables and the wires
We've split the wood and stoked
the fires
We've lit our town so there is no
Place for crime to hide
Our little church is painted white
And in the safety of the night
We all go quiet as a mouse
For the word is out
God is in the house
God is in the house
God is in the house
No cause for worry now
God is in the house

Moral sneaks in the White House
Computer geeks in the school house
Drug freaks in the crack house
We don't have that stuff here
We have a tiny little Force
But we need them of course
For the kittens in the trees
And at night we are on our knees
As quiet as a mouse
For God is in the house
God is in the house
God is in the house
And no one's left in doubt
God is in the house

Homos roaming the streets in packs
Queer bashers with tyre-jacks
Lesbian counter-attacks
That stuff is for the big cities
Our town is very pretty
We have a pretty little square
We have a woman for a mayor
Our policy is firm but fair
Now that God is in the house
God is in the house
God is in the house
Any day now He'll come out
God is in the house

Well-meaning little therapists
Goose-stepping twelve-stepping Tetotalitarianists
The tipsy, the reeling and the drop down pissed
We got no time for that stuff here
Zero crime and no fear
We've bred all our kittens white
So you can see them in the night
And at night we're on our knees
As quiet as a mouse
Since the word got out
From the North down to the South
For no-one's left in doubt
There's no fear about
If we all hold hands and very quietly shout
Hallelujah
God is in the house
God is in the house
Oh I wish He would come out
God is in the house
Oh My Lord

I thought I'd take a walk today
It's a mistake I sometimes make
My children lay asleep in bed
My wife lay wide-awake
I kissed her softly on the brow
I tried not to make a sound
But with stony eyes she looked at me
And gently squeezed my hand
Call it a premonition, call it a crazy vision
Call it intuition, something learned from mother
But when she looked up at me, I could clearly see
The Sword of Damocles hanging directly above her
Oh Lord Oh my Lord
Oh Lord
How have I offended thee?
Wrap your tender arms around me
Oh Lord Oh Lord
Oh My Lord

They called at me through the fence
They were not making any sense
They claimed that I had lost the plot
Kept saying that I was not
The man I used to be
They held their babes aloft
Threw marsh mellows at the Security
And said that I'd grown soft
Call it intuition, call it a creeping suspicion,
But their words of derision meant they hardly knew me
For even I could see in the way they looked at me
The Spear of Destiny sticking right through me
Oh Lord Oh my lord
Oh Lord
How have I offended thee?
Wrap your tender arms round me
Oh Lord Oh lord
Oh My Lord

Now I'm at the hairdressers
People watch me as they move past
A guy wearing plastic antlers
Presses his bum against the glass
Now I'm down on my hands and knees
And it's so fucking hot!
Someone cries, "What are you looking for?"
I scream, "The plot, the plot!"
I grab my telephone, I call my wife at home
She screams, "Leave us alone!" I say, "Hey, it's only me"
The hairdresser with his scissors, he holds up the mirror
I look back and shiver; I can't even believe what I can see

Be mindful of the prayers you send
Pray hard but pray with care
For the tears that you are crying now
Are just your answered prayers
The ladders of life that we scale merrily
Move mysteriously around
So that when you think you're climbing up, man
In fact you're climbing down
Into the hollows of glamour, where with spikes and hammer
With telescopic camera, they chose to turn the screw
Oh I hate them, Ma! Oh I hate them, Pa!
Oh I hate them all for what they went and done to you
Oh Lord Oh my Lord
Oh Lord
How have I offended thee?
Wrap your tender arms round me
Oh Lord Oh Lord
Oh My Lord

Henry's Dream (1992)

5. října 2006 v 13:53 Nick Cave
Christina The Astonishing

Christina the Astonishing
Lived a long time ago
SHe was stricken with a seizure
At the age of twenty-two
They took her body in a coffin
To a tiny church in Liege
Where she sprang up from the coffin
Just after the Agnus Dei
She soared up to the rafters
Perched on a beam up there
Cried "The stink of human sin
Is more that I can bear"
Christina the Astonishing
Was the most astonishing of all
She prayed balanced on a hurdle
Or curled up into a ball
She fled to remote places
Climbed towers and trees and walls
To escape the stench of human corruption
Into an oven she did crawl
O Christina the Astonishing
Behaved in a terrifying way
She would run wildly through the streets
Jump in the Meusse and swim away
O Christina the Astonishing
Behaved in terrifying manner
Died at the age of seventy-four
In the convent of St Anna
Papa Won't Leave You, Henry

I went out walking the other day
The wind hung wet around my neck
My head it rung with screams and groans
From the night I spent amongst her bones
I past beside the mission house
Where that mad old buzzard, the reverend,
Shrieked and flapped about life after your dead
Well, I thought about my friend, Michel
How they rolled him in linoleum
And shot him in the neck
A bloody halo, like a think-bubble
Circling his head
And I bellowed at the firmament
Looks like the rains are hear to stay
And the rain pissed down upon me
And washed me all away
Saying
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, boy
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, boy
Well, the road is long
And the road is hard
And many fall by the side
But Papa won't leave you, Henry
So there ain't no need to cry

And I went on down the road
He went on down the road
And I went on down the road
He went on down the road

Well, the moon it looked exhausted
Like something you should pity
Spent an age-spotted
Above the sizzling wires of the city
Well, it reminded me of her face
Her bleached and hungry eyes
Her hair was like a curtain
Falling open with the laughter
And closing with the lies
But the ghost of her still lingers on
Though she's passed through me
And is gone
The slum dogs, they are barking
And the rain children on the streets
And the tears that we will weep today
Will all be washed away
By the tears that we will weep again tomorrow
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, boy
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, boy
For the road is long
And the road is hard
And many fall by the side
But Papa won't leave you, Henry
So there ain't no need to cry

And I went on down the road
He went on down the road
And I went on down the road
He went on down the road

And I came upon a little house
A little house upon a hill
And I entered through, the curtain hissed
Into the house with its blood-red bowels
Where wet-lipped women with greasy fists
Crawled the ceilings and the walls
They filled me full of drink
And led me round the rooms
Naked and cold and grinning
Until everything went black
And I came down spinning
I awoke so drunk and full of rage
That I could hardly speak
A fag in a whale-bone corset
Draping his dick across my cheek
And it's into the shame
And it's into a guilt
And it's into the fucking fray
And the walls ran red around me
A warm arterial spray
Saying
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, boy
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, boy
Well, the night is dark
And the night is deep
And it's jaws are open wide
But Papa won't leave you, Henry
So there ain't no need to cry

And I went on down the road
He went on down the road
And I went on down the road
He went on down the road

It's the rainy season where I'm living
Death comes leaping out of every doorway
Wasting you for money, for your clothes
And for your nothing
Entire towns being washed away
Favelas exploding on inflammable spillways
Lynch-mobs, death squads, babies being born without brains
The mad heat and the relentless rains
And if you stick your arm into that hole
It comes out sheared off to the bone
And with her kisses bubbling on my lips
I swiped the rain and nearly missed
And I went on down the road
He went on down the road
Singing
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, boy
Papa won't leave you, Henry
Papa won't leave you, boy
Well, the road is long
And the road is hard
And many fall by the side
But Papa won't leave you, Henry
So there ain't no need to cry

And I went on down the road
He went on down the road
And I went on down the road
He went on down the road
Bent beneath my heavy load
Under his heavy load
Yeah, I went on down the road
Yeah, he went on down the road

Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
Woah, woah
And I went on down that road
I Had A Dream, Joe

I had a dream
I had a dream
I had a dream, Joe

I had a dream, Joe
You were standing in the middle of an open road
I had a dream, Joe
Your hands were raised up to the sky
And your mouth was covered in foam
I had a dream, Joe
A shadowy Jesus flitted from tree to tree
I had a dream, Joe
And a society of whores stuck needles in an image of me
I had a dream, Joe
It was Autumn time and thickly fell the leaves
And in that dream, Joe
A pimp in seersucker suit sucked a toothpick
And pointed his finger at me

I had a dream,
I had a dream,
I had a dream, Joe

I opened my eyes, Joe
The night had been a giant, dribbling and pacing the boards
I opened my eyes, Joe
All your letters and cards stacked up against the door
I opened my eyes, Joe
The morning light came slowly tumbling through the crack
In the window, Joe
And I thought of you and I felt like I was lugging
A body on my back

I had a dream,
I had a dream,
I had a dream, Joe

Where did you go, Joe?
On that endless, senseless, demented drift
Where did you go, Joe?
Into the woods, into the trees, where you move and shift
Where did you go, Joe?
All dressed up in your ridiculous seersucker suit
Where did you go, Joe?
With that strew of wreckage
Forever at the heel of your boot

I had a dream
I had a dream
I had a dream, Joe
I had a dream
I had a dream
I had a dream, Joe
Straight To You

All the towers of ivory are crumbling
And the swallows have sharpened their beaks
This is the time of our great undoing
This is the time that I'll come running
Straight to you
For I am captured
Straight to you
For I am captured
One more time

The light in our window is fading
The candle gutters on the ledge
Well now sorrow, it comes a-stealing
And I'll cry, girl, but I'll come a-running
Straight to you
For I am captured
Straight to you
For I am captured
Once again

Gone are the days of rainbows
Gone are the nights of swinging from the stars
For the sea will swallow up the mountains
And the sky will throw thunder-bolts and sparks
Straight at you
But I'll come a-running
Straight to you
But I'll come a-running
One more time

Heaven has denied us its kingdom
The saints are drunk howling at the moon
The chariots of angels are colliding
Well, I'll run, babe, but I'll come running
Straight to you
For I am captured
Straight to you
For I am captured
One more time
Brother My Cup Is Empty

Brother, my cup is empty
And I haven't got a penny
For to buy no more whiskey
I have to go home

I am the captain of my pain
Tis the bit, the bridle,
The trashing cane
The stirrup, the harness
The whipping mane
The pickled eye
The shrinking brain
O brother, buy me one more drink
I'll explain the nature of my pain
Yes, let me tell you once again
I am the captain of my pain

O brother, my cup is empty
And I haven't got a penny
For to buy no more whiskey
I have to go home

I cannot blame it all on her
To blame her all would be a lie
For many a night I lay awake
And wished that I could watch her die
To see her accusing finger spurt
To see flies swarm her hateful eye
To watch her groaning in the dirt
To see her clicking tongue crack dry
O brother, buy me one more drink
One more drink and then goodbye
And do not mock me when I say
Let's drink one more before I die

O brother, my cup is empty
And I haven't got a penny
For to buy no more whiskey
I have to go home

Well I've been sliding down on rainbows
Well I've been swinging from the stars
Now this wretch in beggars clothing
Bangs his cup across the bars
Look, this cup of mine is empty!
Seems I've misplaced my desires
Seems I'm sweeping up the ashes
Of all my former fires
So brother, be a brother
And fill this tiny cup of mine
And please, sir, make it whiskey
For I have no head for wine

O brother, my cup is empty
And I haven't got a penny
For to buy no more whiskey
I have to go home

I counted up my blessings
And counted only one
One tiny little blessing
And now that blessings gone
So buy me one more drink, my brother
Then I'm taking to the road
Yes, I'm taking to the rain
I'm taking to the snow
O my friend, my only brother
Do not let the party grieve
So throw a dollar onto the bar
Now kiss my ass and leave

O brother, my cup is empty
And I haven't got a penny
For to buy no more whiskey
I have to go home
When I First Came To Town

When I first came to town
All the people gathered round
They bought me drinks
Lord, how they quickly changed their tune

When I first came to town
People took me round from end to end
Like someone may take round a friend
O how quickly they changed their tune

Suspicion and dark murmurs surround me
Everywhere I go they confound me
As though the blood on my hands
Is there for every citizen to see

O sweet Jesus
There is no turning back
There is always one more town
A little further down the track

And from my window, across the tracks
I watch the juicers burn their fires
And in that light
Their faces leer at me
How I wish they'd just let me be

When I first came to town
Their favours were for free
Now even the doors of the whores of this town
Are closed to me

I search the mirror
And I try to see
Why the people of this town
Have washed their hands of me

O sweet Jesus
There is no turning back
There is always one more town
A little further down the track

O lord, every god-damn turn I take
I fear the noose, I fear the stake
For there is no bone
They did not break
In all the towns I've been before

Well those that sin against me are snuffed out
I know from every day that I live
God-damn the day that I was born
The night that forced me from the womb
And god-damn this town
For I am leaving now
But one day I will return
And the people of this town will surely see
Just how quickly the tables turn

O sweet Jesus
This really is the end
There is always one more town
A little further round the end
John Finn's Wife

Well the night was deep and the night was dark
And I was at the old dance-hall on the edge of town
Some big ceremony was going down
Dancers writhed and squirmed and then,
Came apart and then writhed again
Like squirming flies on a pin
In the heat and in the din
Yes, in the heat and in the din
I fell to thinking about brand new wife of mad John Finn

Well, midnite came and clock did strike
And in she came, did John Finn's wife
With legs like scissors and butcher's knives
A tattooed breast and flaming eyes
And a crimson carnation in her teeth
Carving her way through the dance floor
And I'm standing over by the bandstand
Every eye gaping on John Finn's wife
Yeah, every eye gaping on John Finn's wife

Now John Finn's wife was something of a mystery
In a town where to share a sworn secret was a solemn duty
I had brass knuckles and a bolo knife
Over near the bandstand with John Finn's wife
She got perfumed breasts and raven hair
Sprinkled with wedding confettis
And a gang of garrotters were all giving me stares
Armed, as they were, with machetes
And the night through the window was full of lights
Winking and awatching at John Finns' wife
Winking and awatching at John Finns' wife

Next came the cops, all out on the town
But it don't look like no trouble there
As they had for the bar in their lumpy suits
And I slip my hand between the things of John Finn's wife
And they seemed to yawn awake, her things
It was a warm and very ferocious night
The moon full of blood and light
And my eyes grew small and my eyes grew tight
As I plotted in the ear of John Finns' wife

Enter John Finn in his shrunken suit
With his quick black eyes and black cheroot
With his filled-down teeth and a hobnail boot
And his fists full of pistols in his pockets
Aiming at me and aiming at his wife
The band fall silent fearing for their lives
And with fear in my guts like tangled twine
Cause all I got is brass knuckles and a bolo knife
And mad John Finns' wife is all
And the three of us walk out of the hall

Now the night bore down upon us all
You could hear the crickets in the thickets call
And guns did flare and guns did bawl
And I planted my bolo knife in the neck
Of mad John Finn. I took his wretched life
Now I'm over near the bandstand
Every hand moving on John Finns' wife
Every hand moving on John Finns' wife

And John Finns' wife
Took all the flowers down
From her hair
And threw them on the ground
And the flies did hum
And the flies did buzz around
Poor John Finn
Lying dead upon the ground
Lying dead upon the ground
The Loom Of The Land

It was the dirty end of winter
Along the loom of the land
When I walked with sweet Sally
Hand upon hand

And the wind it bit bitter
For a boy of no means
With no shoes on his feet
And a knife in his jeans

Along the loom of the land
The mission bells peeled
From the tower at Saint Mary's
Down to Reprobate Fields

And I saw that the world
Was all blessed and bright
And Sally breathed softly
In the majestic night

O baby please don't cry
And try to keep
Your little hand upon my shoulder
Now go to sleep

The elms and the poplars
Were turning their backs
Past the rumbling station
We followed the tracks

We found an untrodden path
And followed it down
The moon in the sky
Like a dislodged crown

My hands they burned
In the folds of her coat
Breathing milky white air
From deep in her throat

O baby please don't cry
And try to keep
Your little head upon my shoulder
Now go to sleep

I told Sally in whispers
I'll never bring you harm
Her breast it was small
And warm in my palm

I told her the moon
Was a magical thing
That it shone gold in winter
And silver in spring

And we walked and walked
Across the endless sands
Just me and my Sally
Along the loom of the land

O baby please don't cry
And try to keep
Your little head upon my shoulder
Now go to sleep
Jack The Ripper

I got a woman
She rules my house with an iron fist
I got a woman
She rules my house with an iron fist
She screams out Jack the Ripper
Every time I try to give that girl a kiss

I got a woman
She strikes me down with a fist of lead
I got a woman
She strikes me down with a fist of lead
We bed in a bucket of butcher's knives
A awake with a hatchet hanging over my head

Well you know the story of the viper
It's long and lean with poison tooth
Yeah, you know the story of the viper
It's long and lean with poison tooth
Well they're hissing under the floorboards
Hanging down in bunches from my roof

I got a woman
She just hollers what she wants from where she is
I got a woman
She just hollers what she wants from where she is
She screams out Jack the Ripper
Every time I try to give that girl a kiss

The Boatman's Call (1997)

5. října 2006 v 13:47 Nick Cave
Into My Arms

I don't believe in an interventionist God
But I know, darling, that you do
But if I did I would kneel down and ask Him
Not to intervene when it came to you
Not to touch a hair on your head
To leave you as you are
And if He felt He had to direct you
Then direct you into my arms

Into my arms, O Lord
Into my arms, O Lord
Into my arms, O Lord
Into my arms

And I don't believe in the existence of angels
But looking at you I wonder if that's true
But if I did I would summon them together
And ask them to watch over you
To each burn a candle for you
To make bright and clear your path
And to walk, like Christ, in grace and love
And guide you into my arms

Into my arms, O Lord
Into my arms, O Lord
Into my arms, O Lord
Into my arms

And I believe in Love
And I know that you do too
And I believe in some kind of path
That we can walk down, me and you
So keep your candlew burning
And make her journey bright and pure
That she will keep returning
Always and evermore

Into my arms, O Lord
Into my arms, O Lord
Into my arms, O Lord
Into my arms
Lime Tree Arbour (i Do Love Her So)

The boatman calls from the lake
A lone loon dives upon the water
I put my hand over her
Down in the lime tree arbour

The wind in the trees is whispering
Whispering low that I love her
She puts her hand over mine
Down in the lime tree arbour

Through every breath that I breathe
And every place I go
There is hand that protects me
And I do love her so

There will always be suffering
It flows through life like water
I put my hand over hers
Down in the lime tree arbour

The boatman he has gone
And the loons have flown for cover
She puts her hand over mine
Down in the lime tree arbour

Through every word that I speak
And every thing I know
There is hand that protects me
And I do love her so

People Ain't No Good

People just ain't no good
I think that's welll understood
You can see it everywhere you look
People just ain't no good

We were married under cherry trees
Under blossom we made pour vows
All the blossoms come sailing down
Through the streets and through the playgrounds

The sun would stream on the sheets
Awoken by the morning bird
We'd buy the Sunday newspapers
And never read a single word

People they ain't no good
People they ain't no good
People they ain't no good

Seasons came, Seasons went
The winter stripped the blossoms bare
A different tree now lines the streets
Shaking its fists in the air
The winter slammed us like a fist
The windows rattling in the gales
To which she drew the curtains
Made out of her wedding veils

People they ain't no good
People they ain't no good
People they ain't no good at all

To our love send a dozen white lilies
To our love send a coffin of wood
To our love let aal the pink-eyed pigeons coo
That people they just ain't no good
To our love send back all the letters
To our love a valentine of blood
To our love let all the jilted lovers cry
That people they just ain't no good

It ain't that in their hearts they're bad
They can comfort you, some even try
They nurse you when you're ill of health
They bury you when you go and die
It ain't that in their hearts they're bad
They'd stick by you if they could
But that's just bullshit
People just ain't no good

People they ain't no good
People they ain't no good
People they ain't no good
People they ain't no good at all
Brompton Oratory

Up those stone steps I climb
Hail this joyful day's return
Into its great shadowed vault I go
Hail the Pentecostal morn

The reading is from Luke 24
Where Christ returns to his loved ones
I look at the stone apostles
Think that it's alright for some

And I wish that I was made of stone
So that I would not have to see
A beauty impossible to define
A beauty impossible to believe

A beauty impossible to endure
The blood imparted in little sips
The smell of you still on my hands
As I bring the cup up to my lips

No God up in the sky
No devil beneath the sea
Could do the job that you did, baby
Of bringing me to my knees

Outside I sit on the stone steps
With nothing much to do
Forlorn and exhausted, baby
By the absence of you
There Is A Kingdom

Just like a bird that sings up the sun
In a dawn so very dark
Such is my faith for you
Such is my faith
And all the world's darkness can't swallow up
A single spark
Such is my love for you
Such is my love

There is a kingdom
There is a king
And he lives without
And he lives within

The starry heavens above me
The moral law within
So the world appears
So the world appears
This day so sweet
It will never come again
So the world appears
Through this mist of tears

There is a kingdom
There is a king
And he lives without
And he lives within
Are You The One That I've Been Waiting For?

I've felt you coming girl, as you drew near
I knew you'd find me, cause I longed you here
Are you my desitiny? Is this how you'll appear?
Wrapped in a coat with tears in your eyes?
Well take that coat babe, and throw it on the floor
Are you the one that I've been waiting for?

As you've been moving surely toward me
My soul has comforted and assured me
That in time my heart it will reward me
And that all will be revealed
So I've sat and I've watched an ice-age thaw
Are you the one that I've been waiting for?

Out of sorrow entire worlds have been built
Out of longing great wonders have been willed
They're only little tears, darling, let them spill
And lay your head upon my shoulder
Outside my window the world has gone to war
Are you the one that I've been waiting for?

O we will know, won't we?
The stars will explode in the sky
O but they don't, do they?
Stars have their moment and then they die

There's a man who spoke wonders though I've never met him
He said, "He who seeks finds and who knocks will be let in"
I think of you in motion and just how close you are getting
And how every little thing anticipates you
All down my veins my heart-strings call
Are you the one that I've been waiting for?
Where Do We Go Now But Nowhere

I remember a girl so very well
The carnival drums all mad in the air
Grim reapers and skeletons and a missionary bell
O where do we go now but nowhere

In a colonial hotel we fucked up the sun
And then we fucked it down again
Well the sun comes up and the sun goes down
Going round and round to nowhere

The kitten that padded and purred on my lap
Now swipes at my face with the paw of a bear
I turn the other cheek and you lay into that
O where do we go now but nowhere

O wake up, my love, my lover wake up
O wake up, my love, my lover wake up

Across clinical benches with nothing to talk
Breathing tea and biscuits and the Serenity Prayer
While the bones of our child crumble like chalk
O where do we go now but nowhere

I remember a girl so bold and so bright
Loose-limbed and laughing and brazen and bare
Sits gnawing her knuckles in the chemical light
O where do we go now but nowhere

You come for me now with a cake that you've made
Ravaged avenger with a clip in your hair
Full of glass and bleach and my old razorblades
O where do we go now but nowhere

O wake up, my love, my lover wake up
O wake up, my love, my lover wake up

If they'd give me my clothes back then I could go home
From this fresh, this clean, antiseptic air
Behind the locked gates an old donkey moans
O where do we go now but nowhere

Around the duck pond we grimly mope
Gloomily and mournfully we go rounds again
And one more doomed time and without much hope
Going round and around to nowhere

From the balcony we watched the carnival band
The crack of the drum a little child did scare
I can still feel his tiny fingers pressed in my hand
O where do we go now but nowhere

If I could relive one day of my life
If I could relive just a single one
You on the balcony, my future wife
O who could have known, but no one

O wake up, my love, my lover make up
O wake up, my love, my lover make up
West Country Girl

With a crooked smile and a heart-shaped face
Comes from the West country where the birds sing bass
She's got a house-big heart where we all live
And plead and council and forgive
Her widow's peak, her lips I've kissed
Her glove of bones at her wrist
That I have held in my hand
Her Spanish fly and her monkey gland
Her Godly body and its fourteen stations
That I have embraced, her palpitations
Her unborn baby crying, "Mummy"
Amongst the rubble of her body
Her lovely lidded eyes I've sipped
Her fingernails, all pink and chipped
Her accent which I'm told is "broad"
That I have heard and has been poured
Into my human heart and filled me
With love, up to the brim, and killed me
And rebuilt me back anew
With something to look forward to
Well, who could ask much more than that?
A West country girl with a big fat cat
That looks into her eyes of green
And meows, "He loves you", then meows again
Black Hair

Last night my kisses were banked in black hair
And in my bed, my lover, her hair was midnight black
And all her mystery dwelled within her black hair
And her black hair framed a happy heart-shaped face

And heavy-hooded eyes inside her black hair
Shined at me frome the depths of her hair of deepest black
While my fingers pushed into her straight black hair
Pulling her black hair back from her happy heart-shaped face

To kiss her milk-white throat, a dark curtain of black hair
Smothered me, my lover with her beautiful black hair
The smell of it is heavy. It is charged with life
On my fingers the smell of her deep black hair

Full of all my whispered words, her black hair
And wet with tears and good-byes, her hair of deepest black
All my tears cried against her milk-white throat
Hidden behind the curtain of her beautiful black hair

As deep as ink and black, black as the deepest sea
The smell of her black hair upon my pillow
Where her head and all its black hair did rest
Today she took a train to the West
Today she took a train to the West
Today she took a train to the West
Idiot Prayer

They're taking me down, my friend
And as they uskher me off to my end
Will I bid you adieu?
Or will I be seeing you soon?
If what they say around here is true
Then we'll meet again
Me and you

My time is at hand, my dove
They're gunna pass me to that house above
Is Heaven just for victims, dear?
Where only those in pain go?
Well it takes two to tango
We will meet again, my love
I know

If you're in Heaven then you'll forgive me, dear
Because that's what they do up there
If you're in Hell, then what can I say
You probably deserved in anyway
I guess I'm gunna find out any day
For we'll meet again
And there'll be Hell to pay

Your face comes to me from the depths, dear
Your silent mouth mouths, 'Yes", dear
Dark red and big with blood
They're gunna shut me down, my love
They're gunna launch me into the stars
Well, all things come to pass
Glory hallelujah

This prayer is for you, my love
Sent on the wings of a dove
An idiot prayer of empty words
Love, dear, is strictly for the birds
We each get what we deserve
My little snow white dove
Rest assured
Far From Me

For you dear, I was born
For you I was raised up
For you I've lived and for you I will die
For you I am dying now
You were my mad little lover
In a world where everybody fucks everybody else over
You who are so far from me
Far from me
So far from me
Way across some cold neurotic sea
Far from me

I would talk to you of all matter of things
With a smile you would reply
Then the sun would leave your pretty face
And you'd retreat from the front of your eyes
I keep hearing that you're doing best
I hope your heart beats happy in your infant breast
You are so far from me
Far from me
Far from me

There is no knowledge but i know it
There's nothing to learn from that vacant voice
That sails to me across the line
From the ridiculous to the sublime
It's good to hear you're doing so well
But really can't you find somebody else that you can ring and tell
Did you ever
Care for me?
Were you ever
There for me?
So far from me

You told me you'd stick by me
Through the thick and through the thin
Those were your very words
My fair-weather friend
You were my brave-hearted lover
At the first taste of trouble went running back to mother
So far from me
Far from me
Suspended in your bleak and fishless sea
Far from me
Far from me
Green Eyes

Kiss me again, rekiss me and kiss me
Slip your frigid hands beneath my shirt
This useless old fucker with his twinkling cunt
Doesn't care if he gets hurt

Green eyes, green eyes
Green eyes, green eyes

If it were but a matter of faith
If it were measured in petitions and prayer
She would materialise, all fleshed out
But it is not, nor do I care

Green eyes, green eyes
Green eyes, green eyes

So hold me and hold me, don't tell me your name
This morning will be wiser than this evening is
Then leave me to my enemied dreams
And be quiet as you are leaving this

Green eyes...
Green eyes, green eyes
Green eyes, green eyes
Green eyes, green eyes